Nul op de meter

Meer artikelen
Bestaande woningbouw

Bij een nul-op-de-meterwoning wordt het netto energiegebruik tot nul gereduceerd door slim gebruik te maken van energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen.

Op  20 juni 2013 tekenden 4 bouwers en 6 woningcorporaties de deal stroomversnelling om 11.000 woningen te renoveren tot een nul-op-de-meter woning. De genoemde 11.000 woningen vormen de opmaat voor nog eens 100.000 woningen. Inmiddels is er ook vanuit de provincie Noord-Brabant een stroomversnelling opgestart. In de provincie Noord-Brabant moeten daarvoor 800.000 bestaande woningen worden aangepakt.

Ervaringen van anderhalf jaar in de koopsector staan samengevat in de publicatie Stroomversnelling koopwoningen.

Uit onderzoek van Bouwkennis blijkt dat het nul-op-de-meterconcept in de corporatiesector lijkt aan te slaan. Ongeveer de helft van de bevraagde corporaties gaf aan bezig te zijn met de verduurzaming van delen het woningbezit naar passief of nul-op-de-meter en 65% van de corporaties verwacht er binnen 2 jaar actief mee aan de slag te gaan. Op de website van energielinq is monitoringsinformatie over de specifieke projecten van Stroomversnelling te vinden. In de database energiezuinig gebouwd staan enkele stroomversnellingsprojecten.

Download:

Service menu right