Voorbeeldwoningen particuliere woningen en verhuursector

Meer artikelen
Bestaande woningbouw

In ruim 7 miljoen bestaande woningen in Nederland is nog veel energie te besparen. Overheden, energiebedrijven en woningcorporaties werken daar hard aan.

De brochure 'Voorbeeldwoningen bestaande bouw 2011' bevat dertig voorbeeldwoningen waarmee beleidsadviezen over energiebesparing zijn te onderbouwen. De dertig voorbeeldwoningen vormen samen een afspiegeling van de Nederlandse woningbouwvoorraad tot en met bouwjaar 2005.

De brochure bevat informatie over de voorbeeldwoningen op hoofdlijnen, zoals het oorspronkelijke en het huidige energetische niveau, de gemiddelde oppervlaktes van bouwdelen en de meest voorkomende isolatiewaarden en installaties, en de energieprestaties en energiekosten van het meest voorkomende subtype.

De detailgegevens van de voorbeeldwoningen staan op deze site (zie Downloads). Het gaat dan om woningkenmerken, invoergegevens voor Energie-Index-berekeningen en overzichten met berekeningsresultaten voor alle subtypen. Ook vindt u een pdf van de brochure en een verantwoording van gemaakte keuzes.

NB: Deze RVO-voorbeeldwoningen gaan over bestaande bouw. Voor nieuwbouwwoningen die voldoen aan de huidige energieprestatie-eisen van het Bouwbesluit gaat u naar Referentiewoningen nieuwbouw.

Toelichting digitale documenten Voorbeeldwoningen bestaande bouw 2011

  • Detailinformatie per voorbeeldwoning
    In dit Excel-bestand vindt u alle detailinformatie van de voorbeeldwoningen. De informatie is gerubriceerd per voorbeeldwoning, waarbij u via het scroll-menu kunt kiezen voor een subtype of de gemiddelde woning (alleen bij rij- en flatwoningen) en de bouwperiode.
  • Overzicht energieprestaties binnen één woongebouw
    In dit document zijn de verschillen in EI en energiegebruiken binnen een woongebouw of rij woningen opgenomen. Een toelichting vindt u in de brochure.
  • Onderzoeksverantwoording
    Bij het opstellen van deze brochure zijn verschillende aannames gedaan. In dit document kunt u nalezen welke keuzes gemaakt zijn.

U kunt de brochure ook bestellen via bestellingen@rvo.nl. Vermeld hierbij uw naam en adresgegevens, het aantal te bestellen brochures, de titel en het publicatienummer (Voorbeeldwoningen 2011, 2KPWB1034).

Downloads:

Service menu right