Groene economie

Duurzaam ondernemen in een groene economie

Groei en milieu kunnen hand in hand gaan: een groene economie. Door duurzame oplossingen te bedenken, vergroten bedrijven de welvaart en versterken ze hun concurrentiepositie.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt ondernemers en het kabinet hiermee, onder andere door in te zetten op de ontwikkeling van brand- en grondstoffen op basis van hernieuwbare grondstoffen (de biobased economy). Duurzaamheid van biomassa en behoud van biodiversiteit zijn daarbij belangrijke thema’s.

Iniatieven

Met de Green Dealaanpak werkt de overheid samen met Bedrijven, maatschappelijke organisaties of overheden aan vernieuwende initiatieven voor duurzame economische groei. De rol van de overheid varieert per project: van het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving en het toegankelijk maken van netwerken tot het ondersteunen van toegang tot de kapitaalmarkt.

Ambities

In het programma DuurzaamDoor staan maatschappelijke vraagstukken en ambities op het gebied van duurzame ontwikkeling centraal. Met en bij partners wordt kennis ontwikkeld en verspreid, de betrokkenheid en bewustwording wordt vergroot en de samenwerking bevorderd.

Onderzoek

Service menu right