DuurzaamDoor

Meer artikelen
Logo Duurzaam Door

Het doel van het Kennisprogramma DuurzaamDoor is het bereiken van een groene, duurzame economie door kennis te ontwikkelen en verspreiden, door betrokkenheid en bewustwording te vergroten en door samenwerking te bevorderen. Samenwerking van partijen, die nu nog afzonderlijk opereren, maakt immers dat kennis en leerervaringen beter benut worden. Daarbij richt DuurzaamDoor zich op 5 inhoudelijke thema's:

  • Biodiversiteit
  • Energie
  • Materialen
  • Voedsel
  • Water

Met de inzet van sociaal instrumentarium werkt het programma aan versterking van competenties en vaardigheden bij jongeren, burgers, ambtenaren en bedrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om communities of practice, systeemdenken, masterclasses, co-creatie, intervisie, workshops, dialoogsessies. In DuurzaamDoor staan maatschappelijke vraagstukken en ambities op het gebied van duurzame ontwikkeling centraal.

Samenwerkingsverbanden

Het programma ondersteunt en verbindt regionale en landelijke netwerken van Ondernemers, Onderwijs, Onderzoek, Overheid en Organisaties van burgers. Kortom van de 5 O’s.Daartoe organiseert DuurzaamDoor verschillende vormen van kennis- en leerprocessen. Ook werkt het programma aan een betere kennisinfrastructuur, zodat kennis op het gebied van duurzame ontwikkeling en sociaal instrumentarium effectiever benut wordt in de duurzaamheidsnetwerken. DuurzaamDoor is een interbestuurlijk (VNG, IPO, UVW) en interdepartementaal (ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu) kennisprogramma, dat wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het programma is actief op nationaal en internationaal niveau.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het kennisprogramma ga dan naar de site van DuurzaamDoor

Service menu right