Nieuws Duurzaam ondernemen

 • Windenergie op zee

  Onderzoek windenergiegebied in de Noordzee van start

  26 juli 2017

  Het Nederlandse bedrijf Fugro is gestart met een onderzoek naar het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) in de Noordzee. Dit doet Fugro ter voorbereiding op de tender voor een windpark. De tender staat...

 • Windmolens en zonnepanelen bij bedrijf in Witmarsum

  Conceptadvies ECN basisbedragen SDE+ 2018

  26 juli 2017

  ECN heeft een SDE+ conceptadvies uitgebracht over de basisbedragen 2018 voor hernieuwbare elektriciteit, gas en warmte. Het conceptadvies SDE+ 2018 is nu beschikbaar. ECN en DNV GL nodigen belanghebbenden...

 • Asbestregeling

  Voorwaarden subsidie asbestdaken soepeler

  19 juli 2017

  Per 19 juli 2017 is de wijziging van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken gepubliceerd. Dat betekent dat een asbestdak niet groter hoeft te zijn dan 35m². De wijziging gaat in vanaf 20 juli 2017...

 • Mensen kijken uit een dakraam met rondom zonnepanelen

  Zekerheid over salderen na 2020

  13 juli 2017

  De stimulering van zonnepanelen via de salderingsregeling wordt verlengd. Dat maakte minister Kamp bekend in de Kamerbrief van 12 juli 2017. Een aanpassing van de regeling wordt overgelaten aan een nieuw...

 • Energiebesparing Utiliteitsbouw thumb

  Meer geld besparen met erkende energiemaatregelen

  12 juli 2017

  De erkende maatregelen energiebesparing zijn sinds 1 juli 2017 uitgebreid met beheer- en onderhoudsmaatregelen. Daarnaast gelden de maatregelen voor meer sectoren . Ook zij kunnen nu meer geld besparen met...

 • Windmolens en zonnepanelen bij bedrijf in Witmarsum

  Opnieuw 6 miljard voor SDE+ najaar

  12 juli 2017

  Het budget voor de najaarsonde SDE+ is € 6 miljard. Dit staat in SDE+ Aanwijzingsregeling SDE-categorieën najaar 2017 die op 12 juli in de Staatscourant is gepubliceerd. De openstellingsronde SDE+ najaar...

 • Windmolens en zonnepanelen bij bedrijf in Witmarsum

  Stand van zaken SDE+ voorjaar 2017

  5 juli 2017

  Van 7 maart tot en met 30 maart 2017 was de voorjaarsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+ voorjaar 2017) geopend. Voor de SDE+ voorjaar 2017 is een budget van € 6 miljard...

Pagina's

Service menu right