Nationale iconen

Nationale iconen

Op 14 april 2016 gaf minister Kamp van Economische Zaken het startsein voor de zoektocht naar nieuwe Nationale Iconen op de Innovation Expo. Met deze zoektocht ging het kabinet op zoek naar innovatieve helden van Nederland. De termijn voor aanmelden is nu gesloten. In oktober volgt bekendmaking van de nieuwe Nationale Iconen.

De zoektocht naar nieuwe nationale iconen volgt op de succesvolle eerste verkiezing van 4 Nationale Iconen uit 2014.

Nationale iconen 2014

Foto: de Nationale Iconen van 2014 in aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning.

Trots op innovatiekracht

De Nationale Iconen illustreren de innovatiekracht van ons land om technologische oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke opgaven. Innovaties waar we nu en in de toekomst trots op kunnen zijn. Het gaat hierbij om projecten die:

  • bijdragen aan de oplossingen van maatschappelijke doelstellingen zoals die staan omschreven in het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 (zie punt 16a van het reglement);
  • hoog in aanzien staan, zowel op internationaal als technisch vlak;
  • op korte of langere termijn zorgen voor grote economische impact.
In de brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer (15 april 2016) staat meer toelichting over de opzet van de zoektocht met een korte stand van zaken van de huidige 4 iconen.
 

Categorieën

Er zijn 3 verschillende categorieën benoemd:
1.    Baanbrekende doorbraaktechnologieën die nog primair in een wetenschappelijk/R&D stadium zitten. Het gaat om technologieën met een op termijn grote economische en maatschappelijke impact;
2.    Innovaties van een bedrijf, kennisinstelling of consortium die al dichter tegen de toepassing aanzitten. De innovaties moeten op kortere termijn met een sterke business case tot flinke omzetgroei, werkgelegenheid en export kunnen leiden;
3.    Maatschappelijke projecten waaraan meerdere partijen zich onder de vlag van een inspirerende toekomstvisie verbinden om in deelprojecten samen te werken. Hierbij geldt dat de projecten naar verwachting concrete aansprekende resultaten zullen opleveren, met een helder economisch en maatschappelijk verdienmodel.

Ambassadeur

De Nationale Iconen van 2016 krijgen 3 jaar lang een eigen ambassadeur op ministerieel niveau. Dit biedt toegang tot een groot netwerk dat helpt bij het aanboren van nieuwe mogelijkheden in binnen- en buitenland. De overheid zet zich in om het icoonproject zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen via bijvoorbeeld handelsmissies, -beurzen, agenderen op de Europese agenda en PR.

De spelregels van deze competitie kunt u terugvinden in het reglement, dat als download beschikbaar is.

Vragen? Bel met 088-0424242 of mail naar nationaalicoon@rvo.nl.

Download:

Service menu right