Menu Zoeken

Octrooien

Octrooien

Octrooicentrum Nederland is onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Octrooicentrum Nederland is dé octrooiverlener van Nederland, geeft voorlichting over het octrooisysteem en behartigt de belangen van Nederland in Europese en mondiale organisaties.

Hoe beschermt u uw nieuwe product of proces? De wet voorziet in juridische bescherming van uitvindingen en innovaties: het octrooisysteem. Daarmee kunt u uw nieuwe, inventieve product daadwerkelijk tot uw eigendom maken.

Maar het octrooisysteem biedt meer. Onderzoek in de octrooiliteratuur voorkomt dat u het spreekwoordelijke wiel opnieuw uitvindt. Een onderzoek in de octrooiliteratuur kan u veel belangrijke informatie opleveren. Bijvoorbeeld over wat anderen al hebben bedacht of welke mogelijke partners er in uw branche werken!

 • octrooien merk model
  Octrooi, merk of model?

  Hoe beschermt u uw uitvinding? Hoe beschermt u de nieuwe naam die u voor uw product hebt bedacht? Of het boek dat u over uw nieuwe uitvinding hebt gepubliceerd? De...

 • octrooien informatie
  Informatie uit octrooien

  Het ontwikkelen van een product kost tijd en geld. Voorkom daarom dat u opnieuw het wiel uitvindt. Een onderzoek in de octrooipublicaties kan u veel belangrijke...

 • octrooien praktijk
  Octrooien in praktijk

  Octrooien spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van idee tot succesvol product. Ze zijn een bron van informatie en inspiratie en ze beschermen uw uitvinding...

 • octrooibewijs
  Octrooien: Aanvragen

  Een octrooi is geldig voor een bepaald land. U kunt ermee voorkomen dat anderen uw uitvinding in dat land op de markt brengen. Maar een octrooi kost wel geld. Om te...

 • Vrouwenhanden die door dossiermappen zoekt
  Octrooien: Beheren

  Uw organisatie heeft de stap genomen en octrooi aangevraagd. Maar wanneer u uw verleende octrooi in handen krijgt, bent u er nog niet. Ook tijdens de 20-jarige...

 • octrooien diensten
  Producten & Diensten

  Wij bieden bedrijven, kennisinstellingen, overheden en uitvinders verschillende producten en diensten aan op octrooigebied. Octrooiverlening : bij Octrooicentrum...

 • octrooien innovatie
  Innovatieproces

  Van productidee tot marktintroductie, doorloopt u een innovatieproces. In dat proces zijn verschillende fasen te onderscheiden: U heeft een idee U maakt een...

 • octrooien contact
  Wettelijke taken

  Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, is de octrooiverlenende instantie voor het Nederlands grondgebied. De verleende...

Service menu right