Menu Zoeken

Octrooien

Octrooien

Het ministerie van Economische Zaken wil de concurrentiekracht van de Nederlandse economie versterken door een toegankelijk systeem van Intellectuele Eigendom (IE). Met behulp van octrooien en andere IE-rechten kunnen bedrijven en kennisinstellingen hun kennis beschermen - en afspraken maken over de exploitatie en verdeling van opbrengsten.

Octrooicentrum Nederland, onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, is dé octrooiverlener van Nederland. Onze organisatie geeft voorlichting over het octrooisysteem en behartigt de belangen van Nederland in Europese en mondiale organisaties.

Het octrooisysteem biedt juridische bescherming van uitvindingen en innovaties. Daarmee kunt u uw nieuwe, inventieve product daadwerkelijk tot uw eigendom maken.

Maar het octrooisysteem biedt meer. Onderzoek in de octrooiliteratuur voorkomt dat u het spreekwoordelijke wiel opnieuw uitvindt. Een onderzoek in de octrooiliteratuur kan u veel belangrijke informatie opleveren. Bijvoorbeeld over wat anderen al hebben bedacht of welke mogelijke partners er in uw branche werken!

Service menu right