Stappenplan octrooibescherming

Meer artikelen
octrooien diensten

Wilt u uw uitvinding effectief octrooieren? Volg dan het octrooiprotocol. Het protocol bestaat uit een stappenplan dat u helpt bij de belangrijkste beslissingen.

Moet ik mijn uitvinding octrooieren of niet? En wat is dan het beste moment, en met welke termijnen moet ik rekening houden? Het octrooiprotocol helpt de uitvinder bij deze belangrijke, maar ook lastige vragen.

Het protocol werkt met een stappenplan. Het begint met een kritische selectie: alleen octrooieren als de uitvinding goede kans van slagen heeft. En als het tot een octrooiaanvraag komt, dan adviseert het protocol steeds opnieuw af te wegen om verder te investeren in het octrooi of om ermee te stoppen.

Ook brengt het protocol voor u in kaart hoe de octrooibescherming in uw bedrijfsplan past: als een octrooi zich niet op redelijk korte termijn terugverdient, dan kunt u er beter niet aan beginnen. Door het zoeken naar een mede-investeerder te koppelen aan het tijdspad voor octrooieren, kunt u de kosten beter bewaken.

Direct aan de slag? Download het Octrooiprotocol voor de uitvinder op de site van de NOVU (Nederlandse Orde van Uitvinders).

Ontwikkelaars

Ontwikkelaars van het protocol zijn MKB Nederland, de NOVU, de Orde van Octrooigemachtigden en Octrooicentrum Nederland (OCNL), onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). VNO/NCW, CVO, WON en de Kamer van Koophandel hebben zich ook aangesloten.

 

Service menu right