Octrooiaanvraag indienen in Nederland

Meer artikelen
bewijs van octrooi ofwel patent

De octrooiprocedure start bij Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, met het invullen van het aanvraagformulier. Naast dit formulier hebben wij ook een octrooidocument nodig waarin u uw uitvinding beschrijft. Dit document moet voldoen aan allerlei eisen.

Er zijn 2 soorten eisen waaraan uw octrooiaanvraag moet voldoen:

A. eisen waaraan moet zijn voldaan voor het verkrijgen van een aanvraagnummer en een indieningsdatum
B. eisen waaraan moet zijn voldaan voordat uw octrooiaanvraag verder door ons in behandeling kan worden genomen. Dit zijn de zogenaamde vormvereisten.

A. Eisen voor aanvraagnummer en indieningsdatum

  • expliciete of impliciete aanduiding dat u bedoelt een octrooiaanvraag in te dienen;
  • naam en adresgegevens van de aanvrager;
  • tekst die lijkt op een beschrijving. Deze tekst mag in elke taal opgesteld zijn (een Spaanse beschrijving voldoet aan deze eis). Er kleeft dan nog wel een vormgebrek aan de aanvraag (zie onder b). Deze vereisten vindt u terug in artikel 29 van de Rijksoctrooiwet 1995.

B. Vormvereisten

Als niet aan alle vormvereisten is voldaan, dan ontvangt u van ons een vormgebrekenbrief. Hierin staan de gebreken die u nog in orde moet maken en de termijn waarbinnen de vormgebreken opgeheven moeten worden. Reageert u niet, of te laat op deze vormgebrekenbrief, dan vervalt uw aanvraag. De vormvereisten zijn weer in 2 soorten verder te verdelen.

1. Gegevens, betaling en documenten
Hier gaat het om zaken als de adresgegevens van de uitvinder en de taal waarin de stukken moeten zijn opgesteld.
Deze vereisten vindt u terug in artikel 24 van de Rijksoctrooiwet 1995 en in artikel 6 van het  Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995.

Let op: Wij accepteren geen contante betalingen. U kunt gebruik maken van een pinautomaat. Ook kunt u het geld overmaken naar onze bankrekening.

2. Overige voorschriften

Hier gaat het om zaken als regelafstand en marges. Deze vereisten vindt u terug in de Uitvoeringsregeling 2009 Rijksoctrooiwet 1995.

Bekijk het vormgebrekenoverzicht voor een Nederlandse octrooiaanvraag.

Opstellen van een octrooiaanvraag

Hier vindt u een voorbeeld van een octrooidocument en de bijbehorende toelichting. U kunt de aanvraag zelf opstellen, maar het kan verstandig zijn om dit door een octrooigemachtigde te laten doen. Het uiteindelijke document heeft een juridische status en de kwaliteit van de aanvraag is dan ook van groot belang voor het recht dat u uiteindelijk verwerft.

Engelstalig indienen

U kunt uw octrooiaanvraag ook in het Engels indienen. De conclusies van de octrooiaanvraag moeten wel in het Nederlands worden opgesteld. Als u binnen een jaar uw octrooiaanvraag voortzet in een internationale, Engelstalige octrooiprocedure, bespaart u vertaalkosten.

Online filing

Octrooiaanvragen kunt u ook online indienen. Met het Epoline-systeem van het Europees Octrooibureau (EOB) kunt u de volgende stukken bij ons indienen:

  • Nationale aanvragen en de daarop betrekking hebbende vervolgpost
  • Vertalingen van Europese octrooien en de daarop betrekking hebbende vervolgpost
  • Internationale (PCT) aanvragen.

Internationale (PCT) aanvragen kunt u ook via het PCT SAFE-systeem van de World Intellectual Property Organization (WIPO) indienen. Een octrooiaanvraag per post en fax indienen blijft mogelijk. Lees meer.

Let op: indienen per e-mail valt niet onder online filing.

Onderhoud

Onze elektronische systemen zijn onderhevig aan onderhoudswerk. Preventief onderhoud geeft de best mogelijke garantie op continue beschikbaarheid van systemen. Geplande onderbrekingen voor onderhoud melden wij op de homepage van de website, uiterlijk 24 uur voordat de werkzaamheden starten.

Storingen binnenshuis of buitenshuis zijn echter niet uit te sluiten. Bij het optreden van technische storingen doen wij er alles aan deze met de grootst mogelijke spoed op te heffen.

Service menu right