Schriftelijke opinie bij een Nederlandse octrooiaanvraag

Meer artikelen
octrooibewijs

Een uitvinding moet nieuw zijn op het moment dat u het octrooi aanvraagt. Wanneer u een octrooi aanvraagt, bent u verplicht een onderzoek naar de stand van de techniek te laten uitvoeren. Dit onderzoeksrapport bevat diverse codes die de categorieën van de gevonden literatuur aangeven.

Om de codes in de onderzoeksrapportage te verduidelijken, leveren wij sinds 2006 een extra service: de schriftelijke opinie. Internationaal is dit bekend als written opinion.

Wat is een schriftelijke opinie?

De opinie geeft in aanvulling op de codes bij de geciteerde documenten een uitleg. Bijvoorbeeld waarom een bepaald document schadelijk kan zijn voor de nieuwheid van de octrooiaanvraag. Naast de nieuwheid gaat de opinie ook in op inventiviteit, technische toepasbaarheid en eventueel andere zaken die de geldigheid van het octrooi aangaan.

De schriftelijke opinie is een vast en verplicht onderdeel van het onderzoek naar de stand van de techniek bij nationale octrooiaanvragen. De schriftelijke opinie wordt samen met het onderzoeksrapport gepubliceerd.

Wat staat er in een schriftelijke opinie?

Tijdens het onderzoek naar de stand van de techniek wordt gezocht naar documenten waaruit blijkt of de uitvinding nieuw of inventief is. In het daarbij behorende onderzoeksrapport geven bepaalde codes aan of er documenten zijn die een bedreiging vormen voor de octrooiaanvraag. Deze codes zijn voor leken niet echt begrijpelijk. Met de schriftelijke opinie krijgt de aanvrager uitleg waarom de genoemde documenten qua nieuwheid en inventiviteit schadelijk kunnen zijn voor de uitvinding.

De betere uitleg van het onderzoeksrapport is zowel voor de aanvrager als voor derden waardevol. Alle partijen krijgen zo goed inzicht in de nieuwheid en inventiviteit van de aanvraag en - in een later stadium - het octrooi.

Kosten en opbrengsten

De schriftelijke opinie bij het onderzoek naar de stand van de techniek kan de aanvrager en derden helpen. Bijvoorbeeld bij het beslissen over het voortzetten van de procedure, aanpassen van de octrooitekst, indienen in andere landen, afsluiten van licentieovereenkomsten of het starten van een nietigheidsprocedure.

De schriftelijke opinie is een uitbreiding van de service bij het onderzoek naar de stand van de techniek en is gratis. De kosten voor het onderzoek blijven dus gelijk. Een nationaal onderzoek naar de stand van de techniek kost € 100, een internationaal onderzoek € 794.

Service menu right