Stappenplan van uitvinding tot octrooilicentie

Meer artikelen
Man werkt aan windmolen

Aan het verkrijgen van octrooirechten zijn kosten verbonden. Bovendien geldt een octrooirecht alleen voor die landen waar een aanvraag is ingediend en verleend.

Voorkom verkeerde investeringen in octrooirechten en doorloop de hieronder genoemde stappen:

Stap 1
Hebt u een idee? Kijk dan welke soortgelijke producten er te koop zijn en wie deze producten vervaardigt. Houd de uitvinding wel geheim, want anders kunt u geen octrooi meer aanvragen.

Stap 2
Daarna gaat u in octrooipublicaties na voor welke vergelijkbare producten er octrooi is aangevraagd en door wie. Zo krijgt u inzicht in:

  • uw concurrenten
  • de octrooifamilies (zie Octrooi-informatie Tour; thema 3, hoofdstuk 3), en
  • de status van octrooien op vergelijkbare producten.

Heeft u deze informatie op tijd boven water? Dan krijgt u een goed beeld of uw uitvinding succesvol te beschermen is door een octrooi. Bovendien vermindert het verkregen inzicht het risico dat u inbreuk maakt op de rechten van derden.

Stap 3
Met de gevonden octrooipublicaties en een beschrijving van uw idee kunt u naar een octrooigemachtigde voor advies. Bij een positief advies kunt u de octrooigemachtigde een octrooiaanvraag laten opstellen. Een Nederlandse aanvraag via een gemachtigde kost tussen de € 4.000 tot € 7.000. Het inschakelen van een gemachtigde is verstandig maar niet verplicht; u kunt ook zelf een octrooiaanvraag indienen. Na het indienen van de octrooiaanvraag kunt u op zoek gaan naar potentiële licentienemers.

Stap 4
Daarna dient u uw octrooiaanvraag in en vraagt u om een onderzoek naar de stand van de techniek. Het resultaat van het onderzoek krijgt u ongeveer 9 maanden na de indieningsdatum. Wilt u ook octrooibescherming in andere landen die voor u of uw potentiële licentienemer belangrijk zijn? Dan moet u binnen één jaar na de indieningsdatum uw octrooiaanvraag ook in het buitenland indienen. Dit is het zogenaamde prioriteitsjaar.

Stap 5
De uitvinding ligt nu officieel vast en na enige tijd ontvangt u het indieningsbewijs. Dit is het moment waarop u contact opneemt met een potentiële licentienemer. U stuurt hem een brief met de melding dat u een octrooiaanvraag ter licentie wilt aanbieden. Daarin staat wat het onderwerp van uw uitvinding is en dat u inzage geeft in de ingediende octrooiaanvraag. Dit eventueel na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring.

Stap 6
Na ontvangst van het resultaat van het onderzoek naar de stand van de techniek kunt u bepalen welke kansen er zijn voor een internationale octrooiprocedure. U kunt hierover advies vragen bij een octrooigemachtigde. U hebt nu meer inzicht in de waarde van uw octrooiaanvraag.

Stap 7
Vervolgens kunt u uw potentiële licentienemer op de hoogte stellen van de kansen op octrooi in verschillende landen. De licentienemer kan zijn interesse kenbaar maken. Binnen het zogenaamde prioriteitsjaar moet u uw internationale octrooiaanvraagprocedures hebben geregeld.

Stap 8
De afspraken staan in een ondertekende overeenkomst.

Service menu right