Wettelijke taken

Meer artikelen
octrooien contact

Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, is de octrooiverlenende instantie voor het Nederlands grondgebied. De verleende octrooien worden ingeschreven in het Nederlandse Octrooiregister.

Voor verlening van octrooien biedt onze organisatie u de volgende diensten en informatie aan.

 •  octrooien: in Nederland, Europa of in de wereld
 •  aanvullende beschermingscertificaten
 •  topografieën van halfgeleiderproducten
 •  onderzoeken naar de stand van de techniek
 •  innen van octrooitaksen
 •  inschrijven van akten
 •  afgeven van octrooibewijzen
 •  geven van nietigheidsadvies
 •  behandelen van bezwaarschriften.

Bescherming van de industriële eigendom en informatie uit octrooien zijn belangrijk voor de Nederlandse kenniseconomie. Vooral in een wereld waar grenzen verdwijnen en mensen, kapitaal, informatie en producten zich steeds makkelijker verplaatsen.
Onze organisatie zorgt ervoor dat bedrijven, kennisinstellingen, overheden en uitvinders:

 • eenvoudig octrooien kunnen aanvragen ter bescherming van hun technologische uitvinding (de octrooiverlener).
 • voorlichting krijgen over het octrooisysteem en octrooien kunnen gebruiken als bron van informatie en inspiratie (het kenniscentrum).
 • een vertegenwoordiging hebben in Europese en mondiale organisaties op het gebied van industrieel eigendom (de belangenbehartiger).

Geheimhoudingsplicht

Alle octrooimedewerkers hebben geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat u vrij met hen kunt spreken over uw idee of uitvinding.
 

Service menu right