Zoeken in octrooien

Meer artikelen
Workshop Zelf zoeken in octrooidatabanken

Wereldwijd zijn miljoenen octrooipublicaties beschikbaar. De octrooiliteratuur is daarmee een unieke bron van (technische) informatie. Ook marktgegevens en trends kunt u uit de octrooiliteratuur halen.

Octrooipublicaties zijn te vinden in octrooidatabanken en octrooiregisters.

Octrooidatabanken

In octrooidatabanken vindt u alle publicaties van een octrooiaanvraag, inclusief tekst en tekeningen. Deze beschrijven de techniek waarvoor octrooi is aangevraagd. Espacenet van het Europees Octrooibureau is zo'n databank.

Uit deze octrooipublicaties haalt u allerlei informatie:

  • oplossingen die anderen in uw vakgebied al hebben bedacht
  • kennis over welke bedrijven werken met een bepaalde techniek
  • de trends en ontwikkelingen in uw vakgebied
  • een beeld van uw (toekomstige) concurrenten
  • (mogelijke) samenwerkingspartners

Octrooiregisters

Wilt u weten of een octrooi geldig is in een bepaald land? Kijk dan in de octrooiregisters. Twee belangrijke octrooiregisters zijn het Europees octrooiregister (voor Europese octrooien en octrooiaanvragen) en het Nederlands octrooiregister.

In een octrooiregister vindt u de status van octrooien zoals:

  • de datum van verlening    
  • de geldigheid van het octrooi
  • wijzigingen in de octrooiprocedure
  • of een octrooi verkocht is
  • of een octrooi licentie is gegeven (als de octrooihouder dit heeft laten registreren; dit is niet verplicht)

Overige databanken en registers

Octrooihouders kunnen een octrooi ter licentie aanbieden in de databank octrooilicenties.

In het Octrooigemachtigdenregister vindt u alle octrooigemachtigden in Nederland.

Hoe zoekt u?

Goed leren zoeken kost tijd. Vindt u niet wat u zoekt, probeer het dan op een andere manier! Zo wordt u er vanzelf handiger in. Op de volgende pagina's vindt u voor sommige onderwerpen een instructiefilmpje om u op weg te helpen. De Octrooiinformatietour maakt u wegwijs in octrooien en octrooi-informatie. Wij kunnen u helpen met bijvoorbeeld workshops en advies.

 

Service menu right