Overzicht merken- en modellendatabanken

Meer artikelen
octrooien informatie

Heeft u een merknaam bedacht. Zoek die eerst op in de merkendatabank. Misschien bestaat uw merknaam al. Een merk is een teken dat geschikt is om de waren van een onderneming te onderscheiden. In de merkenregisters kunt u de status van een merknaam nagaan.

Merkendatabank Benelux

Via het merkenregister van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) kunt u zoeken naar gedeponeerde en geregistreerde merken die geldig zijn in de Benelux. Dus niet alleen Benelux-merken maar ook Gemeenschapsmerken (Europese merken) en internationale merken waarbij de Benelux is aangewezen. U kunt merken eenvoudig zoeken op nummer, classificatiecode of merknaam. 
Merkenregister Benelux

Merkendatabank Europees

Via het Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) kunt u voor de hele Europese Unie een merk registreren. Bij het OHIM geregistreerde Gemeenschapsmerken komen in het Europees merkenregister. U kunt ze eenvoudig zoeken op nummer, classificatiecode of merknaam.
Merkendatabank Europees

Modellendatabank Benelux

Via het Modellenregister kunt u online zoeken naar de gegevens en afbeeldingen van de in de Benelux geregistreerde tekeningen of modellen. De database bestaat aleen uit al in het Benelux-Modellenblad gepubliceerde modellen en bevat geen depots (lopende aanvragen), opgeschorte of nog niet gepubliceerde inschrijvingen.
Modellendatabank Benelux

Modellendatabank Europa

Via het Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) kunt u voor de hele Europese Unie modellen of tekeningen registreren. Het gaat dan om de uiterlijke vormgeving van een product. Bij het OHIM geregistreerde Gemeenschapsmodellen komen in het Europees modellenregister. U kunt ze eenvoudig zoeken op eigenaar, classificatiecode, nummer of indieningsdatum.
Modellendatabank Europa

TMView

Deze databank is een merkenregistratiesysteem, waarin u kunt opzoeken of een merknaam wel of niet beschikbaar is. De databank bevat 5 miljoen merknamen. TMView maakt het mogelijk om naast merknamen ook specificaties op te vragen, zoals afbeeldingen en de rechtsvorm van het merk. De bij TMView geregistreerde merken zijn afkomstig van handelsmerkbureaus van de Benelux, Tsjechië, Denemarken, Groot-Brittannië, Italië, Portugal, het OHIM en de WIPO.
TMView

Service menu right