Menu Zoeken

Octrooi aanvragen in Nederland

octrooibewijs

Als u besluit een Nederlands octrooi aan te vragen, start de procedure bij Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De Nederlandse octrooiverleningsprocedure bestaat uit een aantal stappen.

Na indiening moet u binnen 13 maanden een onderzoek naar de stand van de techniek aanvragen. Doet u dit niet, dan vervalt uw aanvraag. U ontvangt de onderzoeksresultaten ongeveer 9 maanden na aanvraag voor het onderzoek. Vervolgens publiceren wij 18 maanden na de indieningsdatum uw 20-jarig octrooi in het Nederlandse octrooiregister. Zo snel mogelijk daarna wordt het octrooi verleend.

Maar voordat het zover is, zult u tijdens het aanvragen van een Nederlands octrooi te maken krijgen met:

Een schematische weergave van de verleningsprocedure vindt u hieronder.

Bent u tevreden over deze pagina?

Service menu right