Menu Zoeken

Overzicht relevante websites voor octrooien

octrooien diensten

U vindt hier, in alfabetische volgorde, een overzicht met relevante informatie over octrooiraden en andere websites die nuttig kunnen zijn bij uw innovatietraject.

Handige websites
LetterAdressen
AAuteursrecht.nl
BBelastingdienst
Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom
Beneluxvereniging voor merken- en modellenrecht
Beste Idee van Nederland
Buitenlandse nationale octrooiraden (aangesloten bij EOV)
Buitenlandse nationale octrooiraden (niet aangesloten bij EOV)
CCreative Commons Nederland
EEspacenet
Europees Octrooibureau
Europees octrooiregister
European Patent Network (EPN)
FFree patents online
GGoogle Patent Search
IIndustriebank LIOF
InvestorMatch.nl
IPC WIPO
JJong Ondernemen
KKamer van Koophandel
Kennisalliantie Zuid-Holland
LLicensing Executives Society (LES) Benelux
MMerkendatabank Benelux (BBIE)
Merkendatabank Europees (OHIM)
Merkenrecht en modellenrecht (BBIE)
Metaalunie
MKB Nederland
Ministerie van Economische Zaken
NNederlands octrooiregister
Nederlandse Orde van Octrooigemachtigden
Nederlandse Orde Van Uitvinders (NOVU)
Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO)
New Venture
OOctrooigemachtigdenregister (zie bijlage)
Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM)
PPatent Cooperation Treaty (PCT)
RRaad voor plantenrassen
SStichting internet domeinregistratie
Syntens
TTechnologiestichting STW
Technopartner (Higher Level)
TU Delft
UUniversiteit Leiden
WWorld Intellectual Property Organisation (WIPO)
WIPO Patentscope
Werkgemeenschap Octrooi-informatie Nederland (WON)

 

Download: 

Bent u tevreden over deze pagina?

Service menu right