Health deals

Meer artikelen
Medewerker in ziekenhuis

De overheid wil de brede toepassing van effectieve zorginnovaties versnellen. Er komen ‘Health Deals’ tussen overheid en (private) partners om die zorginnovaties verder op weg te helpen.

Health deals zijn afspraken tussen de overheid en verschillende andere partijen, waaronder private partijen. Het gaat om concrete zorgvernieuwingen waarbij het niet wil lukken om de toepassing verder te krijgen dan bijvoorbeeld het lokale ziekenhuis, de zorginstelling of de regio. Dit omdat u knelpunten ervaart, die met hulp van de rijksoverheid wellicht op te lossen zijn.

Voor wie?

U kunt samen met andere partijen, zoals een zorgaanbieder, bedrijf, kennisinstelling, verzekeraar, maatschappelijke organisatie of decentrale overheid, een health deal aanmelden.

Uitgangspunten

Algemene uitgangspunten voor een health deal:

  • Het is gericht op het stimuleren van zorginnovaties die maatschappelijk impactvol zijn, zoals het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt, of het vergroten van de efficiëntie in de keten;
  • Patiënten en gebruikers zijn nadrukkelijk betrokken;
  • Het is op initiatief van veldpartijen tot stand gekomen (minimaal één private partij)
  • De overheid heeft een rol in het wegnemen van knelpunten die de partijen ervaren bij de toepassing van de innovatie.

Meer informatie

Health deals zijn een initiatief van de ministeries van VWS en EZ. Voor het aangaan van een health deal hanteert de overheid een aantal uitgangspunten. Ook vindt u hier informatie over hoe u uw voorstel aan kunt melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Innovatieplaats Cure pakt regeldruk aan

Wilt u op een andere wijze betere zorg leveren, maar loopt u daarbij tegen de grenzen van de huidige regelgeving aan? Experimenteer dan met minder regels en meldt u aan voor de Innovatieplaats Cure.

Service menu right