Health Deals

Meer artikelen
Health deal - patiënt met verzorger

De overheid wil de brede toepassing van effectieve zorginnovaties versnellen. De ‘Health Deals’ tussen overheid en (private) partners zijn bedoeld om die zorginnovaties verder op weg te helpen.

Health Deals zijn afspraken tussen de overheid en verschillende andere partijen, waaronder private partijen. Het gaat om concrete zorgvernieuwingen waarbij het niet wil lukken om de toepassing verder te krijgen dan bijvoorbeeld het lokale ziekenhuis, de zorginstelling of de regio. Dit omdat u knelpunten ervaart, die met hulp van de rijksoverheid wellicht op te lossen zijn.

Voor wie?

U kunt samen met andere partijen, zoals een zorgaanbieder, bedrijf, kennisinstelling, verzekeraar, maatschappelijke organisatie of decentrale overheid, een Health Deal aanmelden.

Uitgangspunten

Algemene uitgangspunten voor een Health Deal:

  • Het is gericht op het stimuleren van zorginnovaties die maatschappelijk impactvol zijn, zoals het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt, of het vergroten van de efficiëntie in de keten;
  • Patiënten en gebruikers zijn nadrukkelijk betrokken;
  • Het is op initiatief van veldpartijen tot stand gekomen (minimaal één private partij)
  • De overheid heeft een rol in het wegnemen van knelpunten die de partijen ervaren bij de toepassing van de innovatie.

Meer informatie

Health deals zijn een initiatief van de ministeries van VWS en EZ. Voor het aangaan van een Health Deal hanteert de overheid een aantal eisen. Wilt u weten welke Health Deals tot nu toe zijn gesloten? Bekijk het overzicht.

Een Health Deal aanmelden

Aanmelden voor een Health Deal is het hele jaar mogelijk. Wilt u verkennen of het zinvol kan zijn om uw initiatief voor een Health Deal aan te melden? Neem contact op met RVO.nl Geef hierbij aan dat het om een Health Deal gaat.
Is de uitkomst van het eerste gesprek positief? Dan krijgt u van ons een formulier om uw initiatief aan te melden, met bijbehorende toelichting. Binnen 6 weken krijgt u antwoord. U hoort dan of u een uitnodiging krijgt voor een gesprek.

Innovatieplaats Cure pakt regeldruk aan

Wilt u op een andere wijze betere zorg leveren, maar loopt u daarbij tegen de grenzen van de huidige regelgeving aan? Experimenteer dan met minder regels en meldt u aan voor de Innovatieplaats Cure.

Service menu right