Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen

planten in kassen

De Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen omvat alle plantaardige ketens in het tuinbouwcomplex en het uitgangsmateriaal zoals pootgoed, plantgoed en zaaizaad.

De tuinbouw- en uitgangsmaterialensector loopt voorop in de ontwikkeling van gewassen die bijvoorbeeld minder gevoelig zijn voor de weersomstandigheden, of minder gewasbeschermingsmiddelen nodig hebben. De sector heeft de volgende 4 innovatiethema’s benoemd:

  • ‘Meer met minder’: met minder ruimte, water, energie en mineralen 7,7 miljard mensen aan kwalitatief hoogwaardig voedsel en aan duurzaam geproduceerde sierteeltproducten helpen.
  • ‘Voedselveiligheid en -zekerheid’: vermijden of snel herleiden van ziektes of plagen die de volksgezondheid schaden.
  • ‘Gezondheid en welbevinden’: gezonde voeding en een gezond leef, woon- en werkklimaat voor vermindering van gezondheidskosten en bijdrage aan geluk en welbevinden van de wereldbevolking.
  • ‘Samenwerkende waardeketen: efficiënt, duurzaam ingerichte en economisch rendabele ketens om te voorzien in de vraag naar tuinbouwproducten.

Meer informatie over de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen

Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) Tuinbouw en Uitgangsmaterialen

Binnen de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen zijn Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) actief. De TKI’s spelen een belangrijke rol bij het opstellen en uitvoeren van de innovatieagenda’s van de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

  • Stichting TKI Uitgangsmaterialen
  • Stichting TKI Tuinbouw

Mkb-loket

Het mkb-loket is het aanspreekpunt voor mkb-ondernemers binnen de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Mkb-ondernemers krijgen via het mkb-loket informatie en advies over instrumenten en (netwerk)mogelijkheden binnen de topsector.
Telefoon: 088 585 22 13
E-mail: tuinenuit@kvk.nl

 

Service menu right