Publiek-private samenwerking

Aardappelproject Soedan

Het Programma Publiek Private Samenwerking (PPP) richt zich op het verbeteren van waterzekerheid, waterveiligheid, voedselzekerheid en private sectorontwikkeling in ontwikkelingslanden.

Met dit programma ondersteunt het ministerie van Buitenlandse Zaken projecten in ontwikkelingslanden via publiek-private samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen of maatschappelijke organisaties.

Service menu right