Uitvoer agrarische producten

Meer artikelen
bloemen in kratten

Nederland is wereldwijd de tweede exporteur van agrarische goederen. Een aanzienlijke handelsstroom (bijvoorbeeld van bloemen, mest, vee, vlees, vis, zaden, zuivel) gaat naar landen buiten de Europese Unie (EU).

De agrarische handel van Nederland in 2015 is door het ministerie van Economische Zaken overzichtelijk in beeld gebracht met een infographic.

Voor zendingen naar buiten de EU is een veterinair of fytosanitair exportcertificaat vereist. Dat certificaat is een document van de Nederlandse overheid aan de overheid in het land van bestemming, dat de betreffende zending aan haar eisen voldoet. Uitgebreide informatie vindt u op de volgende pagina's:

Opdrachtgever

Ministerie van Economische Zaken

Download:

Service menu right