EU-landen: belastingwetgeving

Meer artikelen

Databank belastingen EU-lidstaten

In de database Taxes in Europe - Tax Reforms van de Europese Commissie staat alles over de belangrijkste nationale belastingen van de EU-lidstaten, zoals vennootschaps- en inkomstenbelasting, sociale verzekeringen, btw en accijnzen. Ook vindt u er informatie over belangrijke belastingmaatregelen en belastinghervormingen in de EU.

Btw en accijnzen

In de linkernavigatie van deze website vindt u de Europese regels en richtlijnen over btw en accijnzen.

Service menu right