Sectorinformatie India

Meer artikelen
India

In India liggen onder andere kansen op het gebied van land- en tuinbouw, water- en milieumanagement, infrastructuur, onderwijs, consumentengoederen, duurzame energie, gezondheidszorg en medische apparatuur.

Overheidsinvesteringen

India groeit snel. Vooral de bevolking in de stedelijke gebieden neemt sterk toe. Daarom investeert de overheid in de ontwikkeling van belangrijke sectoren. De komende jaren zal India investeren in de infrastructuur en focussen op een duurzame stedelijke ontwikkeling. Er komen nieuwe havens en de binnenwateren van India worden gemoderniseerd. Ook stimuleert de overheid de gezondheidszorg en life sciences. Voor Nederlandse bedrijven die specifieke kennis of technologie leveren liggen hier kansen.

Smart Cities India

De Indiase overheid besteedt 7,75 miljard Amerikaanse dollar aan het ontwikkelen van 100 Smart Cities: slimme oplossingen voor onder meer hogere kwaliteit van het stadsleven en een schoon en duurzaam milieu. Er zijn 20 steden geselecteerd voor subsidie in 2016. Meer informatie over de Smart Cities vindt u op de website van het Indiase ministerie van Stedelijke Ontwikkeling.

Informatie per sector

Hieronder vindt u een beknopte beschrijving van verschillende sectoren. U vindt uitgebreide sectorinformatie op de website van de Nederlandse ambassade in India.

Land – en tuinbouw

De agrarische sector speelt een belangrijke rol in de Indiase economie. De sector bevindt zich momenteel op een kruispunt. Hervormingen en nieuwe technologieën zijn dringend nodig voor meer efficiëntie en hogere productiviteit. Voor Nederlandse ondernemers liggen er kansen om verspilling na het oogsten tegen te gaan en om de productiviteit per hectare te verhogen.

Water- en milieumanagement

Voor Nederlandse ondernemers liggen er kansen op het gebied van watermanagement. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van drinkwatervoorziening- en zuivering, irrigatiesystematiek en drainage. De maritieme sector biedt kansen op het gebied van onder meer 'river information systems'.

Infrastructuur en logistiek

Met de groei van de middenklasse neemt ook de behoefte toe aan betere infrastructuur en logistiek. De Indiase overheid heeft ambitieuze plannen om de infrastructuur te moderniseren en nieuwe havens en vliegvelden te ontwikkelen. In de rapporten India Avation 2016 (pdf) en India opportunities aviation sector (pdf) leest u meer over de groei van de Indiase luchtvaartsector en de kansen die dat biedt voor Indiase en internationale ondernemers.

High Tech

Binnen de High Tech zijn vooral de automotive-sector en de gamingsector belangrijk voor de Indiase economie. Automotive heeft vertakkingen naar alle delen van de industrie. De gamingsector is een groeimarkt waar de hooggeschoolde en betrekkelijk betaalbare Indiase ICT'ers aantrekkelijk zijn voor (buitenlandse) gameontwikkelaars.

Duurzame energie

India's energiemix wordt gedomineerd door fossiele brandstoffen (70%), waarvan de grote meerderheid is geïmporteerd (53%). Toch groeit het aandeel van hernieuwbare energie snel: India wil de toekomstige supermacht in schone energie zijn. De overheid heeft vooral grootste plannen voor zonne-energie en investeert in zonnecentrales in het noorden van India.

Gezondheidszorg en Life Sciences

De zorgsector in India is een potentiële ​​wereldwijde hub voor gezondheidszorg. Een toenemend aantal mondiale spelers in de zorgsector focust steeds meer op de Indiase markt. De behoefte aan efficiëntie en de nieuwste technologie heeft tot de opkomst van goed georganiseerde en professioneel beheerde private instellingen geleid. De Indiase gezondheidszorg groeit momenteel met 15% per jaar. Verwacht wordt dat de omzet in 2020 rond $250 miljard zal liggen.

E-commerce

Digitaal shoppen heeft een ongekende vlucht genomen in India. Toch staat het land pas aan de vooravond van een digitale revolutie. Internet, en met name mobiel internet, is een integraal onderdeel van de huidige stedelijke bevolking van India. Het achterland biedt echter nog volop kansen voor innovatie en ontwikkeling.

Sectorrapporten

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en het wereldwijde buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten, Netherlands Business Support Offices (NBSO's), Innovatie Attachés en landbouwraden publiceren rapporten over kansrijke sectoren in het buitenland.

Zakelijke kansen

De Netherlands Business Support Offices (NBSO's) in India signaleren ook business opportunities. Deze publiceren zij op internationaalondernemen.nl.

Inspiratie opdoen?

Lees de ervaringsverhalen van elf ondernemers in de brochure India Opportunities and Challenges.

Op zoek naar energiepartners in India?

De Portal Energie Internationaal (PEI) geeft Nederlandse ondernemers met expertise op het gebied van duurzame energie en energiebesparing betere toegang tot internationale markten.

Projecten/aanbestedingen internationale organisaties

Jaarlijks besteden internationale organisaties zoals de Wereldbank en de Europese Unie miljarden euro's aan projecten. Uit deze projecten komen zeer veel opdrachten. Hier liggen kansen voor u.

Bekijk projecten en aanbestedingen (tenders) van deze organisaties op Netvibes. Ook op de website Development Business van de Verenigde Naties vindt u veel projecten en tenders. Om deze informatie te bekijken (en om goed te kunnen zoeken), moet u zich wel abonneren op deze site. Een abonnement kost rond de 600 Amerikaanse dollar per jaar.

Op de website TendersIndia vindt u een overzicht van de lopende en voorbije tenders van de Indiase rijksoverheid en haar agentschappen.

Innoveren in India

Speerpunten van het Indiase Science and Technology (S&T) beleid liggen op het gebied van: ICT, farmaceutica, biotechnologie, de medische sector, duurzame energie en water(technologie).

Projecten van RVO.nl in India

RVO.nl ondersteunt verschillende projecten in India. Bekijk per sector de lopende en afgeronde projecten.

Service menu right