Do's-and-don'ts in Tsjechië

Meer artikelen
Tsjechië

Nederlanders en Tsjechen verschillen op cultureel en sociaal terrein in bepaalde aspecten van elkaar. Het eerste contact is meestal puur ter introductie. Aan de hand van een aantal tips willen wij u wegwijs maken in het zakendoen in Tsjechië.

Zakencultuur

De zakencultuur is er formeler dan in Nederland. Er wordt veel belang gehecht aan het opbouwen van persoonlijke en vertrouwelijke relaties. Rangorde en bureaucratie spelen in de zakencultuur nog een belangrijke rol. Hiermee moet rekening worden gehouden. Neem dus de tijd voor onderhandelingen. Het vermelden van eventuele academische titels op uw visitekaartje verhoogt uw aanzien en biedt vertrouwen, net als het aangeven van de oprichtingsdatum van uw bedrijf.

Bedrijfscultuur

Hiërarchie speelt een belangrijke rol. Zorg dat u bij de juiste persoon aan tafel zit! Zakelijke besprekingen hebben een formeel karakter. Het besluitvormingsproces wordt vertraagd door de bureaucratische houding van zowel Tsjechische bedrijven als de overheid.

  • Maak ruim van tevoren een afspraak en bevestig deze kort voor uw bezoek.
  • Tsjechen zijn zeer planmatig, gedetailleerd en stipt. Houd hier rekening mee!
  • De meeste bedrijven zijn op vrijdagmiddag gesloten.
  • De Hollandse directheid wordt vaak als bot ervaren.
  • Tsjechen zijn conflictvermijdend.

Zakenrelaties onderhouden

  • De persoonlijke relaties staan centraal.
  • Het eerste contact dient meestal puur ter introductie. Begin tijdens de eerste afspraak niet direct met zakelijke onderhandelingen. Dit wordt niet gewaardeerd.
  • Tsjechen zullen niet snel aangeven iets niet verstaan of begrepen te hebben. Neem om misverstanden te voorkomen een tolk mee.
  • Relatiegeschenken is geen 'must' maar wordt wel op prijs gesteld.

Taal

De oudere generatie spreekt over het algemeen Duits, terwijl de jongeren de Engelse taal machtig zijn.

Contracten

Zet overeengekomen afspraken op papier. Neem een juridisch adviseur die goed op de hoogte is van het Tsjechische recht in de arm. Het verkrijgen van de nodige vergunningen, stempels en handtekeningen van de autoriteiten kan een moeizaam en soms kostbaar traject zijn. Houd hiermee rekening als u uw prijzen calculeert.

Service menu right