Handel en economie Verenigde Staten

Meer artikelen
Verenigde Staten

Voor informatie over de handel tussen Nederland en de Verenigde Staten en over de Amerikaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Infographic handel VS - Nederland

Handelscijfers Nederland - Verenigde Staten

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met de Verenigde Staten in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

In een uitgebreidere infographic op de website van het CBS vindt u gegevens over de handelsstromen tussen Nederland en de Verenigde Staten.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Uitgelicht: de handel met Californië

Deze infographic toont de Nederlandse handel met de staat Californië:

Handel Nederland - VS

Amerikaanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Service menu right