Portal Energie Internationaal

Kenniscentrum Energie Internationaal (KEI)

De informatie van de Portal Energie Internationaal wordt momenteel herzien. Eind 2016 zal er opnieuw specifieke kennis beschikbaar komen over de internationale context van energiebeleid, regelgeving en marktactiviteiten.

Dienstverlening RVO.nl

Deze informatie zal worden gedeeld via een portal dat de dienstverlening van RVO.nl op dit terrein inzichtelijk maakt. Het gaat dan om onderwerpen als:

  • financiering,
  • matchmaking,
  • diplomatieke ondersteuning,
  • internationale netwerken en
  • kennisdeling.

Deel informatie via Linkedin

Er zal ook aandacht zijn voor de internationale kennisstrategie en de exportagenda van de topsector energie. Ambtenaren bij de buitenlandse posten of in Nederland, worden uitgenodigd informatie te delen via Linkedin.

Service menu right