Kennis

Atelier waar onderzoek gedaan word

Nieuw, innovatief ondernemerschap en het verzilveren van kennis is van groot belang voor economische groei en de oplossing van maatschappelijke problemen.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland richt zicht op het stimuleren van een ondernemende houding bij leerlingen en studenten, op het creëren van een goed klimaat voor startende ondernemers en het ontsluiten van kennis naar de markt.

Service menu right