Menu Zoeken

Duurzaam inkopen door bedrijven

Duurzaam Inkopen

U bent inkoper van beroep. U speelt dus een sleutelrol bij het realiseren van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en duurzaamheid binnen uw bedrijf. Een taak van de inkoper is immers de beste partijen te vinden waarmee zijn organisatie haar duurzame doelstellingen bereikt.

Ter inspiratie

Goed en duurzaam inkopen is een ambitie. De uitdaging waar u voor staat is een adequate inkoopstrategie op poten te zetten en die consequent uit te voeren. Wellicht kunt u leren van of geïnspireerd raken door anderen.
U vindt een aantal voorbeelden in ons informatieblad. Ter inspiratie: duurzaam inkopen door bedrijven (zie bijlage). 

Stappenplan

Bent u op zoek naar een aanpak? Maak dan gebruik van het stappenplan zoals u die aantreft in de bijlagen. Het plan is ontwikkeld door bedrijven die koploper zijn in maatschappelijk verantwoord ondernemen en inkopers hebben die op hun beurt 'voor goud gaan'.

Waardering van inkoopcriteria

Doorgaans kunt u als inkoper kiezen uit verschillende offertes van meerdere leveranciers. U zult u keuze laten afhangen van alle relevante triple-P aspecten (planet, people, profit) en andere financiële aspecten. Kortom: van een reeks ongelijksoortige parameters. Het komt er dus op aan dat u criteria definieert en waardeert die de triple-P productkwaliteiten die belangrijk zijn zo goed mogelijk weerspiegelen. En bovendien transparant zijn en een eenduidige uitkomst genereren.

Er bestaan 2 conceptueel verschillende methodieken om dit voor elkaar te krijgen, namelijk 'puntenscores' en 'economische waardering'.
Deze methodieken vindt u toegelicht in ons informatieblad. In de bijlagen vindt u nadere informatie over "Duurzaam inkopen door bedrijven: waardering van inkoopcriteria".

Meer informatie

 • Ruim 15 inkopers van verschillende MJA-bedrijven woonden op 12 januari 2012 de eerste MJA-praktijdag 'Duurzaam Inkopen' bij. Informatie vindt u in de bijlagen. Wat leerden zij en waar kunt u uw voordeel mee doen?
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland actualiseert  de criteria om het instrument 'Duurzaam Inkopen' up-to-date te houden. Dit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Op onze website op de pagina's Duurzaam inkopen vindt u informatie over het actualisatieproces, over de voortgang van dit proces en de daarbij behorende documenten per productgroep.
 • MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Deze organisatie biedt praktische informatie en tools over maatschappelijk verantwoord ondernemen: leren, doen en netwerken.
  Een van de onderwerpen die u op de website van MVO Nederland kunt vinden is Inkoop en ketenverantwoordelijkheid.
  En bekijk ook het stappenplan maatschappelijk verantwoord inkopen.
 • NEVI, de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement is hét netwerk van en voor inkoopprofessionals. Maatschappelijk Verantwoord / Duurzaam Inkopen is een van de speerpunten van NEVI.
  Op de NEVI website is informatie te vinden over het 'Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Ondernemen' en andere NEVI-activiteiten rondom dit thema.
 • De CO2 prestatieladder is een instrument in het aanbestedingsproces van de Stichting klimaatvriendelijk aanbesteden en ondernemen (SKAO). Hiermee herkennen en belonen aanbesteders bedrijven die CO2-reductie serieus nemen. En bedrijven kunnen laten zien hoe ambitieus zij daaraan werken. Meer informatie vindt u op de website van SKAO.

Bent u tevreden over deze pagina?

Service menu right