Verwante Europese programma’s Horizon 2020

Horizon 2020

Heeft u meer of andere financiering nodig? Naast Horizon 2020 zijn er meer EU programma's mogelijk interessant voor u.

Onderstaande programma's bieden ook kansen op gebied van internationaal onderzoek en innovatie.

 

 • COST

  Europees samenwerkingsprogramma voor coördinatie en afstemming van onderzoek van internationale vraagstukken. COST is vooral gericht op kennisinstellingen.

 • Eureka

  Het Europese innovatieprogramma Eureka biedt financiële ondersteuning aan bedrijven die markgerichte R&D uitvoeren.

 • Eurostars

  Europese subsidie voor mkb-ondernemers voor het ontwikkelen van marktgerichte, nieuwe technologieën.

 • INTERREG

  Wilt u de innovatiekracht van Europa met uw project versterken? Draagt dit bij aan een beter milieu? INTERREG biedt u als bedrijf, onderzoeker en overheid de mogelijkheid om internationaal samen te werken in duurzame projecten. Lees meer over de programma's en de ondersteuningsmogelijkheden.

 • Joint Technology Initiatives (JTI)

  Financiering voor samenwerkingsvormen van publieke en private partijen die een grensoverschrijdend onderzoeksprogramma uitvoeren in Europa.

 • Joint Programming

  In Joint Programming coördineren Europese lidstaten nationale onderzoeksactiviteiten, gericht op grote maatschappelijke uitdagingen, met een gezamenlijk budget en onderzoeksagenda.

 • LIFE+

  Subsidie voor ondernemers, overheden en ngo's voor de ontwikkeling en uitvoering van Europees natuur- en milieubeleid.

Service menu right