Klacht indienen

Meer artikelen

Wij zetten ons in om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Is uw contact met ons toch niet naar wens verlopen, dan kunt u een klacht indienen. Uw klacht is voor ons een belangrijk signaal. Het biedt de kans om onze dienstverlening te verbeteren.

Waarover kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen over gedragingen van medewerkers van RVO.nl of over de manier waarop wij wetten, algemene voorschriften en regels toepassen (gedraging).
Wanneer de mogelijkheid bestaat om een bezwaarschrift in te dienen of in beroep te gaan bij de rechter, dan volgt u die procedure. De klachtenregeling is dan niet van toepassing. Dit geldt ook als sprake is van een bijzondere klachtenprocedure, bijvoorbeeld bij klachten over aanbestedingstrajecten.

U kunt geen klacht indienen over het beleid dat wij uitvoeren en over de inhoud van wetten, algemene voorschriften en regels. U kunt bij ons ook geen klacht indienen over medewerkers van andere (overheids)organisaties. U doet dit bij die organisaties zelf.

Wat gebeurt er met uw klacht?

We behandelen uw klacht volgens de regels die staan in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht en volgens het klachtenreglement van RVO.nl (pdf).

We gaan eerst met u in gesprek en proberen zo uw klacht op te lossen. Bent u inderdaad niet correct behandeld, dan bieden wij onze excuses aan en zoeken we samen naar een oplossing voor het probleem.

Lukt het niet om uw klacht op deze manier op te lossen of wilt u geen informele behandeling van uw klacht? Dan nemen we uw klacht formeel in behandeling en krijgt u een schriftelijke reactie van ons. Bent u het niet eens met onze reactie, dan kunt u uw klacht vervolgens doorsturen naar de Nationale Ombudsman.

Hoe dient u een klacht in?

Gebruik het klachtenformulier en beschrijf kort en duidelijk wat er is gebeurd en wanneer. Wat is het onderwerp van uw klacht of over welke regeling gaat het? U kunt eventueel ook aangeven welke medewerker betrokken is. Tijdens het telefoongesprek kunt u uw klacht verder toelichten.

Stuurt u liever een brief per post? Stuur uw brief dan naar het volgende adres:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling Juridische Zaken
t.a.v. de klachtencoördinator RVO.nl
Postbus 40219
8004 DE Zwolle

Service menu right