COST verbindt internationaal onderzoek naar klimaatverandering

COST

In het Arctisch gebied zit veel methaan in permafrost opgeslagen, zowel op land als in zee. Door temperatuurstijging smelt deze bevroren grond en komt dit broeikasgas vrij. De COST-actie PERGAMON brengt internationaal onderzoek rond het effect hiervan op klimaatsverandering samen en wil zo een strategie voor langetermijnmonitoring tot stand brengen.

Nieuwe netwerkactiviteiten

COST financiert de coördinatiekosten van projecten die internationale vraagstukken onderzoeken en oplossen. PERGAMON krijgt hiervoor ongeveer € 100.000 subsidie per jaar. “Dit geld gebruiken we dus niet voor de onderzoekskosten, maar voor het bevorderen van netwerkactiviteiten tussen verschillende internationale onderzoeksgroepen”, vertelt Jens Greinert, zeewetenschapper bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), en voorzitter van de COST-actie PERGAMON. “Denk aan het financieren van werkbezoeken, workshops, digitale nieuwsbrieven, conferenties en onderzoekscampagnes.”

Onderzoek promoten

“Verder voeren we lobby’s om ons onderzoek te promoten”, aldus Greinert. “Universiteiten hebben vaak geen geld voor onderzoeksuitwisselingen. En onderzoekssubsidies vergoeden meestal geen studiereizen voor het uitwisselen van bijvoorbeeld nieuwe analysetechnieken of het bespreken van onderzoeksresultaten. Met de COST-subsidie voor Short Term Scientific Missions (STSMs) kunnen universiteiten en instituten de reiskosten en het verblijf bekostigen. Ze dienen hiervoor een kort onderzoeksvoorstel in en na een snelle beoordeling kennen we hun een subsidie van maximaal € 2.500 toe.”

Soepel verloop aanvraagprocedure

Greinert is gespecialiseerd in onderzoek naar methaan in permafrost in de zee en is initiatiefnemer van het project. Hij ging in 2008 op zoek naar financiering. “Ik kwam COST bij toeval tegen op internet. Omdat de subsidie perfect aansluit bij mijn internationale samenwerkingsambities, besloot ik me hiervoor in te schrijven.” De aanvraagprocedure verliep volgens Greinert erg soepel. “Ik heb verschillende wetenschappers opgetrommeld om mee te werken. We moesten 2 voorstellen indienen, eerst een kort voorstel van 4 pagina’s. Na goedkeuring hiervan, maakten we een volledig voorstel. In totaal nam deze aanvraagfase 5 maanden in beslag. In juli werd ons project goedgekeurd en op 11 november 2009 hielden we een eerste PERGAMON-vergadering.”

Horizon verbreden

Greinert heeft veel geleerd van zijn rol als voorzitter van deze COST-actie. “Ik ben het aanspreekpunt voor advies als nationale projectgroepen op zoek zijn naar een specialist of meer informatie willen over projecten in het buitenland. Ik ontmoet dus een heleboel mensen van verschillende disciplines. Daar heb ik een hoop van geleerd, bijvoorbeeld op het gebied van onderzoek naar permafrost op land en atmosfeeronderzoek. Ik heb mijn horizon enorm verbreed.” Greinert heeft ook een punt van kritiek op COST. “De administratie neemt een hoop tijd in beslag en dat werkt vertragend. De online tool e-COST is ingewikkeld en verandert steeds. Ik zou graag zien dat dit verbetert, zodat er meer tijd overblijft voor mijn netwerkfunctie.”

Enorm partnernetwerk

Het project PERGAMON duurt 4 jaar en wordt in november afgerond. “Er is nog meer tijd nodig om een internationale langetermijnmonitoring echt op de rit te krijgen. Maar we hebben de afgelopen jaren wel een enorm netwerk aan partners opgebouwd. Niet alleen binnen Europa, maar ook in Rusland, Amerika, Canada en Nieuw Zeeland. We hebben nu een veel beter inzicht in de bestaande nationale projecten en hoe deze elkaar kunnen versterken. Een enorme opsteker voor onderzoek naar de gevolgen van methaanuitstoot uit permafrost voor het klimaat.”
Lees meer over de COST-actie PERGAMON: www.cost-pergamon.eu.

Meer over COST

Bent u op zoek naar financiering van de coördinatiekosten van uw onderzoeksproject, dan is COST het juiste programma voor u.
COST richt zich op het onderzoeken en oplossen van internationale vraagstukken. Deze moeten voor verschillende landen een gelijke strekking hebben en een basis vormen voor harmonisatie en regelgeving.
De onderzoeker bepaalt het onderwerp van een COST-actie (bottom-up). Meer over het COST-programma

Nationale COST Coordinator: Anna Goedhart, cost@rvo.nl.
 

Service menu right