Registratie

Straling meten met geigerteller

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is de uitvoeringsorganisatie voor de registratie. Het betreft de registratie van (algemeen) coördinerend deskundige en van stralingsartsen. Wanneer u werkzaam bent als (algemeen) coördinerend deskundige of als stralingsarts, dan moet u zijn ingeschreven in een register.

Register

Om in dit register te worden opgenomen zult u aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Voor de registratie van (algemeen) coördinerend deskundige gelden andere voorwaarden dan voor de registratie van stralingsarts.

Hoe kunt u zich registeren?

Voor de registratie kunt u gebruik maken van een aanvraagformulier. Afhankelijk van het soort registratie moet u bij het formulier een aantal bijlagen meesturen. Welke bijlagen dit zijn staat vermeld op het formulier.

Beslissing

Na behandeling van uw aanvraag ontvangt u een beschikking. Na een positief besluit wordt u opgenomen in het register. Dit register is openbaar. U kunt ervoor kiezen om niet zichtbaar te zijn, dit kunt u aangeven op het aanvraagformulier. Als u het niet eens bent met het besluit dan kunt u bezwaar indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Afdeling Juridische Zaken.

Kosten

Aan opname in het register zijn kosten verbonden. De hoogte van de kosten bedraagt 500 euro. Na ontvangst van de beschikking dient u het bedrag te betalen. Informatie over de betalingswijze treft u aan in de beschikking.

Service menu right