Maatschappelijk Verantwoord Innoveren MVI-Energie

Meer artikelen
meisje met spaarlampen

Bent u bezig met technische energie-innovaties, die ook vragen om maatschappelijke vernieuwingen? En of ligt uw focus op acceptatie van veranderingen in het sociaal maatschappelijk systeem en innovaties? Dan kunt u de subsidie Maatschappelijk Verantwoord Innoveren - Energie (MVI - Energie) aanvragen.

Voor wie?

  • ondernemers
  • wetenschappers
  • kennisinstellingen

Waarom de subsidie MVI-Energie?

Veelbelovende innovaties kunnen falen, omdat we niet op tijd rekening houden met ethische en maatschappelijke vragen. De MVI-Energie tender stimuleert experimentele kennisontwikkeling met het volgende doel:

  • het vergroten van de kans op maatschappelijk gewenste en verantwoorde energie-innovaties die daadwerkelijk gerealiseerd worden. Het gaat om veel meer dan een streven naar draagvlak voor vernieuwingen in het energiesysteem: bij maatschappelijk verantwoord innoveren wordt in een vroeg stadium al rekening gehouden met de mogelijke maatschappelijke gevolgen van de innovatie.

Komt u in aanmerking voor MVI-Energie?

Bekijk de video met een toelichting op de subsidie MVI-energie

Video MVI energie

 

 

Projecten subsidie MVI-Energie 2017

Project
Sluitingsdatum*
17:00 uur
Subsidieplafond
(€)
MVI Energie project
t/m 17 oktober
1,0 miljoen

LET OP: Dien uw aanvraag tijdig in! Een aanvraag die RVO.nl te laat ontvangt of die na de sluiting van een tender niet compleet is, wijst RVO.nl  af.  Het tijdstip van ontvangst op de servers van RVO.nl is leidend. Ook digitale post kan vertraagd aankomen.

Overzicht subsidies energie-innovatie

De subsidie MVI-Energie maakt onderdeel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks ruim 100 miljoen euro subsidie aan onderzoeks- en demonstratieprojecten op het gebied van energie-innovaties. Kijk voor het overzicht van de verschillende subsidies op Subsidies energie innovatie.
 
Op www.topsectorenergie.nl vindt u de actualiteiten en achtergronden van de Topsector Energie.
 

Download:

Service menu right