Menu Zoeken

Aanbesteden van innovaties (SBIR)

Meer artikelen

De overheid gebruikt diverse aanbestedingsinstrumenten om innovaties op maatschappelijke thema’s te realiseren. Voorbeeld is: SBIR, de Nederlandse uitwerking van precommercieel aanbesteden.

Met SBIR daagt de overheid ondernemers uit om maatschappelijke problemen op te lossen met innovatieve producten en diensten. Per oproep is het opdrachtgevende ministerie verschillend.

Prijsvragen

Incidenteel zet de overheid prijsvragen in om te zoeken naar nieuwe, creatieve en onconventionele ideeën met commercieel perspectief. De beste inzendingen worden beloond.

Europese aanbesteding voor opschaling van experimenten

Incidenteel gebruikt de overheid een Europese aanbesteding om bewezen innovaties op grotere schaal toe te passen. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij u hierover informeren.
In de Europese Unie bestaan vergelijkbare programma’s waarop u kunt inschrijven. Bekijk het overzicht

Goedgekeurde projecten

Wilt u weten welke projecten per jaar zijn goedgekeurd? Bekijk dan het projectenoverzicht. U kunt onder meer filteren op locatie, sector en jaar.

Op de interactieve kaart vindt u een overzicht van de projecten.

Service menu right