Menu Zoeken

Aanbesteden van innovaties (SBIR)

Aanbesteden van innovaties

De overheid gebruikt diverse aanbestedingsinstrumenten om innovaties op maatschappelijke thema’s te realiseren. Voorbeeld is: SBIR, de Nederlandse uitwerking van precommercieel aanbesteden.

Met SBIR daagt de overheid ondernemers uit om maatschappelijke problemen op te lossen met innovatieve producten en diensten. Per oproep is het opdrachtgevende ministerie verschillend.

Prijsvragen

Incidenteel zet de overheid prijsvragen in om te zoeken naar nieuwe, creatieve en onconventionele ideeën met commercieel perspectief. De beste inzendingen worden beloond.

Veiligheids Innovatie Competitie

Het ministerie van Veiligheid & Justitie en het ministerie van Defensie organiseren dit jaar gezamenlijk de Veiligheids Innovatie Competitie (VIC). Thema is ‘de Veiligheidsregio’. Deelname is uitsluitend bedoeld voor het Nederlandse mkb. Openstelling van de prijsvraag is gepland voor de maand mei. Meer informatie en documentatie komt op de website van Defensie.

Europese aanbesteding voor opschaling van experimenten

Incidenteel gebruikt de overheid een Europese aanbesteding om bewezen innovaties op grotere schaal toe te passen. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij u hierover informeren.
In de Europese Unie bestaan vergelijkbare programma’s waarop u kunt inschrijven. Bekijk het overzicht

Bent u tevreden over deze pagina?

Service menu right