Menu Zoeken

Aanvragen EIA

Meer artikelen
Energie Investeringsaftrek (EIA)

U heeft een investering gedaan die energiebesparing oplevert of u bent van plan dit te gaan doen. De investering komt in aanmerking voor fiscale aftrek van de EIA. Wat nu?

Vraag tijdig eHerkenning aan

Aanvragen kunt u uitsluitend digitaal indienen via het eLoket. U mag een aanvraag dus niet faxen, e-mailen of per post insturen. Om digitaal te kunnen indienen heeft u eHerkenning nodig. Wanneer u uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft ontvangen, kunt u inloggen op het eLoket. Hier vindt u het EIA-formulier bij de letter "E".

Voor een EIA-aanvraag is een eHerkenningsmiddel op betrouwbaarheidsniveau 1 voldoende. Gebruik als intermediair uw eigen inloggegevens voor eHerkenning en niet die van het bedrijf waarvoor u de aanvraag indient.

Heeft u vragen over digitaal indienen? Neem dan contact op met de helpdesk van eLoket, telefoon 088 042 42 42 (tijdens kantooruren).

Stuur de melding op tijd in

U kunt aanschafkosten en voortbrengingskosten melden. Hiervoor gelden verschillende termijnen.

Aanschafkosten

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) moet uw melding ontvangen binnen drie maanden nádat u een opdracht heeft gegeven c.q. een bestelling heeft gedaan. Dit is het moment waarop u kunt bepalen wat u heeft gekocht tegen welke prijs.

Voortbrengingskosten

U kunt voortbrengingskosten melden als u een opdracht in regie hebt gegeven, materiaal uit uw eigen magazijn hebt gebruikt of loonkosten van eigen personeel hebt gemaakt. RVO.nl moet uw melding ontvangen:

  • binnen 3 maanden na het einde van het kalenderkwartaal waarin u de voortbrengingskosten maakt of
  • binnen 3 maanden na ingebruikneming (als u de voortbrengingskosten in hetzelfde kalenderkwartaal maakt als waarin u het bedrijfsmiddel in gebruik neemt).

Voorkom een veelvoorkomende fout

Meld uw investering binnen drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomst. Niet binnen 3 maanden na de offerte-, factuur- of betaaldatum. U loopt dan misschien het fiscale voordeel van de EIA mis.

Houd rekening met de EIA voorwaarden

  • Het bedrijfsmiddel staat op de Energielijst en voldoet aan de voorwaarden.
  • Het meldingsbedrag bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 118 miljoen per kalenderjaar per bedrijf.

Service menu right