Menu Zoeken

Aanvragen Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

Windmolens en zonnepanelen bij bedrijf in Witmarsum

De SDE+ 2014 is geopend van 1 april, 9:00 uur tot 18 december 2014, 17.00 uur. Dit is bekendgemaakt in de publicatie van de ministeriële regelingen van de SDE+ 2014 in de Staatscourant.

De SDE+ 2014 heeft één budget van 3,5 miljard euro voor alle categorieën en wordt gefaseerd opengesteld. De subsidie loopt per fase op. Dit is weergegeven in onderstaand overzicht.

Fase 

Datum openstelling


 

Maximum basisbedrag elektriciteit
(€/kWh)

 

Maximum basisbedrag groen gas
(Nm³)

 

​Maximum basisbedrag warmte
​(€/GJ)

 

11 april, 9:00 uur0,070

0,4828

19,444

212 mei, 17:00 uur0,080

0,5517

22,222

3

16 juni, 17:00 uur

0,090

0,6207

25,000

4

1 september, 17:00 uur

0,110

0,7586

30,556

5

29 september, 17:00 uur

0,130

0,8966

36,111

6

3 november, 17:00 uur

0,150

1,0345

41,667

 

Fase 5 is gesloten. U kunt nu een subsidieaanvraag indienen voor fase 6.

SDE+ vraagt u aan via het eLoket. Houdt u er rekening mee dat u een aantal bijlagen moet meesturen met uw digitale aanvraag, zoals:

 • de vereiste vergunning(en); geen vergunning(en) terwijl wel vereist, betekent geen SDE+ subsidie;
 • een verklaring van de locatie eigenaar als u zelf geen eigenaar van de beoogde locatie voor de productie-installatie bent;
 • een haalbaarheidsstudie.

En voor de categorie Geothermie tevens:

 • de opsporingsvergunning in het kader van de Mijnbouwwet en
 • een geologisch onderzoek. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Geothermie.

De bijlagen moet u eerst inscannen en vervolgens uploaden in het eLoket.

Haalbaarheidsstudie

Met ingang van 2014 vragen wij u een haalbaarheidsstudie van uw project te maken. Vanaf een vermogen van 0,5 MW, 500 kWp resp. 50 Nm³/uur dient u deze bij de indiening van uw aanvraag bij te voegen. De haalbaarheidsstudie bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen:

 • Exploitatieberekening met daarin ten minste:
  - een specificatie van de investeringskosten per (hoofd)component van de  productie-installatie;
  - een overzicht van alle kosten- en baten van de productie-installatie;
  - een berekening van het projectrendement over de subsidielooptijd;
 • Onderbouwing van het eigen vermogen en de financiering:
  - projecten die over minder dan 20% eigen vermogen beschikken dienen een intentieverklaring van een financier te overleggen. De financier geeft daarin aan dat hij bereid is tot projectfinanciering in geval van een positieve SDE+ beschikking.
 • Energieopbrengstberekening bij projecten voor de productie van hernieuwbare energie uit wind, waterkracht, biomassa of afvalverbranding;
 • Verklaring met prijsindicatie van de netbeheerder voor het invoeden van hernieuwbaar gas bij projecten voor de productie van hernieuwbaar gas;
 • Onderbouwing van de warmteafzet bij projecten voor de productie van duurzame warmte.
Meer informatie leest u in de 'Handleiding haalbaarheidsstudie SDE+ 2014' (zie download). Voor de exploitatieberekening kunt u gebruik maken van het Model exploitatieberekening SDE+.
 

eHerkenning

U logt in op eLoket met eHerkenning. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Vraag dit dan zo spoedig mogelijk aan op de website van eHerkenning. Voor een aanvraag voor SDE+ subsidie is een eHerkenningsmiddel op betrouwbaarheidsniveau 1 vereist.

Bij de ‘fase keuze’ in de aanvraagmodule maakt u kenbaar in welke fase (en bijbehorend basisbedrag) u uw aanvraag in wilt dienen. Uw concept aanvraag is op dat moment nog niet verzonden.

U kunt uw aanvraag ná de opening van de SDE+ 2014 indienen. Hierover kunt u meer lezen in de digitale brochure ‘Wegwijs in het eLoket’ via onderstaande download.

Let op!

In de periode 1 april, 9:00 uur tot 18 december 2014, 17:00 uur kan per categorie productie-installaties, per adres waarop de productie-installatie wordt geplaatst maximaal één aanvraag worden ingediend. Het basisbedrag dat geldt bij subsidietoekenning kan variëren, afhankelijk van het moment waarop u aanvraagt. Kijk dus goed op welk moment u een aanvraag doet. Als u naast de SDE(+) nog andere subsidies heeft ontvangen zal een jaar na ingebruikname getoetst worden of uw SDE-steun aan de voorwaarden van het Milieusteunkader van de Europese Commissie voldoet.

Bent u tevreden over deze pagina?

Service menu right