Menu Zoeken

Aanvragen Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

Meer artikelen

De SDE+ 2015 is geopend op 31 maart 2015 9.00 uur tot 17 december 2015 17.00 uur. Dit staat in publicatie van de SDE+ 2015 in de Staatscourant. De SDE+ 2015 heeft één budget van 3,5 miljard euro voor alle categorieën en kent negen fases. De subsidie loopt per fase op. Dit is weergegeven in onderstaand overzicht.

Overzicht van de gefaseerde openstelling SDE+ 2015

Tabel met overzicht van de gefaseerde openstelling SDE+ 2015

Gaat u hernieuwbare energie produceren? Ook in 2015 vraagt u SDE+ subsidie aan via het eLoket. Formeel kunt u nu een subsidieaanvraag indienen voor fase 7. De SDE+ 2015 is echter ruim overtekend. Er is aanzienlijk meer subsidie aangevraagd dan er beschikbaar is. Honorering van nieuwe aanvragen zal dan ook niet meer mogelijk zijn.

Houdt u bij de voorbereiding van uw digitale subsidieaanvraag er rekening mee dat u een aantal bijlagen moet meesturen, zoals:

 • de vereiste vergunning(en); geen vergunning(en) terwijl wel vereist, betekent geen SDE+ subsidie;
 • een verklaring van de locatie eigenaar als u zelf geen eigenaar van de beoogde locatie voor de productie-installatie bent;
 • een haalbaarheidsstudie.

En voor de categorie Geothermie tevens:

 • de opsporingsvergunning in het kader van de Mijnbouwwet en
 • een geologisch onderzoek. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Geothermie.

De bijlagen moet u eerst inscannen en vervolgens uploaden in het eLoket.

Haalbaarheidsstudie

Vanaf een vermogen van 0,5 MW, resp. 500 kWp is het verplicht om bij uw aanvraag een haalbaarheidsstudie van uw project bij uw aanvraag te voegen. Nieuw is dat u voor windprojecten ook een windrapport moet toevoegen. De haalbaarheidsstudie bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen:

 • Exploitatieberekening met daarin ten minste:
  - een specificatie van de investeringskosten per (hoofd)component van de productie-installatie;
  - een overzicht van alle kosten- en baten van de productie-installatie;
  - een berekening van het projectrendement over de subsidielooptijd;

 • Onderbouwing van het eigen vermogen en een plan voor de financiering. Voeg hierbij stukken ter onderbouwing van het eigen vermogen toe, bijvoorbeeld een jaarrekening. Als het percentage eigen vermogen kleiner is dan 20% dient u ook een intentieverklaring van de financier toe te voegen.

 • Energieopbrengstberekening bij projecten voor de productie van hernieuwbare energie uit wind, waterkracht of biomassa. Voor windprojecten is een windrapport een verplichte bijlage.

 • Verklaring met prijsindicatie van de netbeheerder voor het invoeden van hernieuwbaar gas bij projecten voor de productie van hernieuwbaar gas.

 • Onderbouwing van de warmteafzet bij projecten voor de productie van hernieuwbare warmte.

Meer informatie leest u in de 'Handleiding haalbaarheidsstudie SDE+' (zie download). Voor de exploitatieberekening kunt u gebruik maken van het Model exploitatieberekening SDE+ (zie download).

eHerkenning

U logt in op eLoket met eHerkenning. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Vraag dit dan zo spoedig mogelijk aan op de website van eHerkenning. Voor een aanvraag voor SDE+ subsidie is een eHerkenningsmiddel op betrouwbaarheidsniveau 1 vereist.

Bij de ‘fase keuze’ in de aanvraagmodule maakt u kenbaar in welke fase (en bijbehorend basisbedrag) u uw aanvraag in wilt dienen. Uw concept aanvraag is op dat moment nog niet verzonden.

U kunt uw aanvraag ná de opening van de SDE+ 2015 indienen. Hierover kunt u meer lezen in de digitale brochure ‘Wegwijs in het eLoket’ via onderstaande download.

Let op!
Tijdens de openstelling van de SDE+ 2015 kunt u per categorie productie-installatie, per adres waarop de productie-installatie wordt geplaatst maximaal één aanvraag indienen.
Het basisbedrag kan variëren, dit is afhankelijk van het moment waarop u SDE+ subsidie aanvraagt. Kijk dus goed in welke fase u een aanvraag indient. Heeft u naast de SDE+ nog andere subsidies ontvangen? Dan zal RVO.nl een jaar na het in gebruik nemen van de installatie toetsen of uw SDE-steun aan de voorwaarden van het Milieusteunkader van de Europese Commissie voldoet.

Service menu right