Menu Zoeken

Aanvragen Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

Windmolens en zonnepanelen bij bedrijf in Witmarsum

De SDE+ 2014 is gesloten op 18 december 2014, 17.00 uur. U kunt nu geen subsidieaanvraag meer indienen. Voorlopig blijft de informatie over de SDE+ 2014 beschikbaar. Na publicatie van de ministeriële regelingen voor de SDE+ 2015 in de Staatscourant wordt de informatie op deze website geactualiseerd.

Naar verwachting zal op 31 maart 2015, om 9.00 uur de regeling SDE+ 2015 worden geopend. Meer informatie over de openstelling en de contouren van de SDE+ 2015 leest u in de Kamerbrief van 11 november 2014 van minister Kamp.

Ook in 2015 vraagt u SDE+subsidie aan via het eLoket. Houdt u er rekening mee dat u een aantal bijlagen moet meesturen met uw digitale aanvraag, zoals:

 • de vereiste vergunning(en); geen vergunning(en) terwijl wel vereist, betekent geen SDE+ subsidie;
 • een verklaring van de locatie eigenaar als u zelf geen eigenaar van de beoogde locatie voor de productie-installatie bent;
 • een haalbaarheidsstudie.

En voor de categorie Geothermie tevens:

 • de opsporingsvergunning in het kader van de Mijnbouwwet en
 • een geologisch onderzoek. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Geothermie.

De bijlagen moet u eerst inscannen en vervolgens uploaden in het eLoket.

Haalbaarheidsstudie

Vanaf een vermogen van 0,5 MW, 500 kWp resp. 50 Nm³/uur dient u een haalbaarheidsstudie van uw project bij de indiening van uw aanvraag bij te voegen. De haalbaarheidsstudie bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen:

 • Exploitatieberekening met daarin ten minste:
  - een specificatie van de investeringskosten per (hoofd)component van de  productie-installatie;
  - een overzicht van alle kosten- en baten van de productie-installatie;
  - een berekening van het projectrendement over de subsidielooptijd;
 • Onderbouwing van het eigen vermogen en de financiering:
  - projecten die over minder dan 20% eigen vermogen beschikken dienen een intentieverklaring van een financier te overleggen. De financier geeft daarin aan dat hij bereid is tot projectfinanciering in geval van een positieve SDE+ beschikking.
 • Energieopbrengstberekening bij projecten voor de productie van hernieuwbare energie uit wind, waterkracht, biomassa of afvalverbranding;
 • Verklaring met prijsindicatie van de netbeheerder voor het invoeden van hernieuwbaar gas bij projecten voor de productie van hernieuwbaar gas;
 • Onderbouwing van de warmteafzet bij projecten voor de productie van duurzame warmte.
Meer informatie leest u in de 'Handleiding haalbaarheidsstudie SDE+ 2014' (zie download). Voor de exploitatieberekening kunt u gebruik maken van het Model exploitatieberekening SDE+ (zie download).
 

eHerkenning

U logt in op eLoket met eHerkenning. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Vraag dit dan zo spoedig mogelijk aan op de website van eHerkenning. Voor een aanvraag voor SDE+ subsidie is een eHerkenningsmiddel op betrouwbaarheidsniveau 1 vereist.

Bij de ‘fase keuze’ in de aanvraagmodule maakt u kenbaar in welke fase (en bijbehorend basisbedrag) u uw aanvraag in wilt dienen. Uw concept aanvraag is op dat moment nog niet verzonden.

U kunt uw aanvraag ná de opening van de SDE+ 2015 indienen. Hierover kunt u meer lezen in de digitale brochure ‘Wegwijs in het eLoket’ via onderstaande download.

Bent u tevreden over deze pagina?

Service menu right