Aanvragen Subsidieregeling praktijkleren

Meer artikelen
Subsidieregeling Praktijkleren: leerlingen maken notities

U kunt subsidie aanvragen voor praktijkleerplaatsen VMBO, MBO, HBO, Promovendi en Toio voor het studiejaar 2015-2016 vanaf 2 juni 2016 tot en met 15 september 2016 (17.00 uur).

Subsidie achteraf aanvragen

Subsidie praktijkleren kunt u achteraf aanvragen: na afloop van het studiejaar (31 juli of 31 augustus) of na afloop van de begeleiding.  Een aanvraag kunt u tijdens de aanvraagperiode indienen. Voor begeleiding uit een voorgaand studiejaar kunt u geen aanvraag indienen.

Als de begeleiding eerder stopt dan in de (praktijkleer)overeenkomst is aangegeven, bijvoorbeeld omdat het diploma is behaald, dan moet u deze datum als einddatum van de begeleiding in uw aanvraagformulier invullen.

Bij de aanvraag hoeven geen documenten meegezonden te worden. Bij de beoordeling van de aanvraag kunnen de onderliggende stukken worden opgevraagd. Uitgangspunt bij de regeling is dat de administratieve lasten bij een aanvraag zo beperkt mogelijk zijn.

Digitaal indienen

U kunt uitsluitend via het eLoket een aanvraag voor de subsidieregeling digitaal indienen. Voor deze aanvraag is een eHerkenningmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1 nodig.

Vraag eHerkenning tijdig aan!

eHerkenning is een digitale toegangsleutel van de overheid. Hiermee zien wij wie u bent en dat u bevoegd bent om namens uw bedrijf een aanvraag in te dienen. De aanvraag voor eHerkenning niveau 1 neemt 2-7 werkdagen in beslag. Zonder eHerkenning is het niet mogelijk uw aanvraag digitaal via het eLoket in te dienen. Vraag deze dus tijdig aan. Zie ook onze pagina inloggen met eHerkenning en www.eherkenning.nl.

Uploaden van meerdere deelnemers

Naast het handmatig invullen van het aanvraagformulier, kunt u ook door middel van het uploaden van een CSV-bestand, gegevens van maximaal 250 deelnemers tegelijk importeren. Het juiste CSV-bestand is verplicht. Het is niet mogelijk om elk willekeurig bestand te importeren. Het moet een CSV-bestand zijn waarvan de opmaak identiek is aan de formats die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland beschikbaar zijn gesteld. Het correcte CSV-bestand en de handleiding die u hiervoor kunt gebruiken, treft u aan onderaan deze pagina. Per onderwijssector is er een apart CSV format. Deze formats moeten ook per onderwijssector gebruikt worden, omdat de gevraagde gegevens per onderwijssector verschillend zijn.

Handleiding welke gegevens heb ik nodig?

Onderaan deze pagina treft u een pdf met alle stappen die u neemt bij een aanvraag. Ook staat in het bestand een uitgebreide uitleg over hoe om te gaan met CSV-bestanden.

Werkgever vult digitaal aanvraagformulier in

In de subsidieregeling wordt onder werkgever verstaan: het bedrijf of de organisatie die de praktijkleerplaats of de werkleerplaats voor de deelnemer verzorgt. Bij de doelgroepen promovendi en toio’s is een werkgever ook gedefinieerd als een privaatrechtelijke rechtspersoon, niet de bijzondere universiteiten en onderzoeksorganisaties.

In de aanvraagformulieren dient de indiener onder andere te verklaren dat de werkgever beschikt over de vereiste (praktijkleer) overeenkomst op basis waarvan de begeleiding heeft plaatsgevonden, dat de begeleiding heeft plaatsgevonden in overeenstemming met die overeenkomst en dat de vereiste administratie op orde is.

Kopieerfunctie meerdere aanvragen

Als u meerdere aanvragen opeenvolgend indient, is een aantal velden uit de voorgaande aanvraag overgenomen. Dit zijn onder meer de erkenningscode en de Crebo-code. Wanneer er sprake is van een andere kennisinstelling (erkenningscode) of opleiding, moet u deze code handmatig wijzigen.

Overzichtsschema

DoelHet bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen
AanvraagPer studiejaar, achteraf na de geboden begeleiding
Studiejaar 2015-2016Vmbo en mbo: 1 augustus 2015 – 31 juli 2016
Hbo: 1 september 2015 – 31 augustus 2016
Promovendi / toio’s: 1 september 2015 – 31 augustus 2016
Aanvraagperiode2 juni 2016 tot en met 15 september 2016
Deadline indieningUiterlijk 15 september 2016 voor 17.00 uur
FormulierenDigitaal aanvraagformulier
IndieningDigitaal via e-loket
Besluit en uitbetalingUiterlijk 15 december 2016

 

Beslistermijn en uitbetaling

Na 15 september 2016 wordt gelijktijdig besloten op alle ingediende aanvragen. Een aanvraag die al in juni is ingediend, omdat de begeleiding op dat moment was afgerond, wordt dus pas afgehandeld na het einde van het studiejaar. Vervolgens wordt aan de hand van alle aanvragen per onderwijscategorie het subsidiebedrag voor een volledige gerealiseerde plaats berekend. Aan de hand daarvan volgen de individuele beschikkingen.

De minister beslist binnen 13 weken na 15 september van enig kalenderjaar op de voor het daaraan voorafgaande studiejaar ontvangen aanvragen. De beslissing is direct de vaststelling van de subsidie. Voor het einde van het jaar krijgt de werkgever zekerheid over het te ontvangen subsidiebedrag en dit wordt direct uitbetaald door RVO.nl.

Overige subsidies

Er zijn meerdere subsidieregelingen waar u mogelijk voor in aanmerking komt. Wilt u een andere subsidie aanvragen dan die voor praktijkleren? Bekijk dan de verschillende subsidiemogelijkheden in de Subsidiewijzer.

Service menu right