Overmacht Basisbetalingsregeling GLB

Meer artikelen

Kunt u door overmacht of uitzonderlijke omstandigheden niet, of niet volledig voldoen aan de voorwaarden voor de uitbetaling betalingsrechten, vergroeningsbetaling, extra betaling jonge landbouwers of graasdierpremie (Basisbetalingsregeling)? Dan kunt u een beroep doen op overmacht.

Redenen voor overmacht

Extreme weersomstandigheden kunnen een reden zijn voor overmacht. Andere redenen zijn overlijden van de begunstigde, een dier- of plantenziekte of niet voorziene onteigening. Wordt uw beroep op overmacht goedgekeurd? Dan behoudt u uw recht op uitbetaling van betalingsrechten en vergroeningsbetaling.

Extreme weersomstandigheden in juni 2016

In juni 2016 was er sprake van extreme weersomstandigheden in Zuidoost-Nederland. Het kan zijn dat u door de overvloedige regen en hagel uw bouwplan wilt aanpassen. Wat kunt u doen?

  • Kijk altijd eerst of u op een andere manier kunt voldoen aan de voorwaarden. Als u uw bouwplan aanpast en blijft voldoen aan de voorwaarden voor de Basisbetalingsregeling, dan hoeft u geen beroep te doen op overmacht. Geef wijzigingen in uw bouwplan aan ons door. Verderop, onder 'Gewijzigde bouwplan voldoet aan voorwaarden' leest u welke wijzigingen u moet doorgeven.
  • U doet een beroep op overmacht omdat wijzigingen in uw bouwplan onvoldoende zijn om aan de voorwaarden te voldoen. In dat geval hoeft u wijzigingen in uw bouwplan niet door te geven.
  • Kunt u door de extreme weersomstandigheden niet voldoen aan de voorwaarden voor gewasdiversificatie? Dan doet u altijd een beroep op overmacht. Voor de gewasdiversificatie moeten de gewassen tijdens de belangrijkste teeltperiode (hoofdteelt) op het land staan. Deze periode loopt van 15 mei t/m 15 juli. Voor consumptieaardappelen die vroeg worden geoogst, of aardappelen die worden geteeld voor aaltjesbestrijding, loopt deze periode van 15 mei t/m 15 juni. Is 1 of meer van deze gewassen mislukt en staat het er daardoor niet de volledige periode? Dan is er geen mogelijkheid meer om hier alsnog aan te voldoen.

Mestregelgeving

De extreme weersomstandigheden van juni 2016 kunnen ook van invloed zijn op voorwaarden van de mestregelgeving. Lees op onderstaande pagina’s wat u kunt doen en waar u rekening mee moet houden:

Wijziging in bouwplan

Kijk of u op andere wijze kunt voldoen aan de voorwaarden. Bijvoorbeeld door op hetzelfde perceel een ander toegestaan vanggewas voor ecologisch aandachtsgebied (EA) te zaaien.
U kunt u er ook voor kiezen om een volgteelt EA op een ander perceel te zaaien. Bijvoorbeeld als u na een mislukte hoofdteelt nog een tweede hoofdteelt wilt zaaien en deze niet voor 30 september wordt geoogst.

Gewijzigde bouwplan voldoet aan voorwaarden

U wijzigt uw bouwplan en u kunt daarmee nog steeds voldoen aan de voorwaarden voor de Basisbetalingsregeling.

  • Wijzigt u uw hoofdteelt en stond de hoofdteelt die u opgaf met de Gecombineerde opgave er niet gedurende het grootste gedeelte van de periode van 15 mei t/m 15 juli? Geef de gewijzigde hoofdteelt dan door in Mijn percelen en met de Gecombineerde opgave. Heeft de opgegeven hoofdteelt er wel het grootste gedeelte van de periode van 15 mei t/m 15 juli gestaan? Dan hoeft u de gewijzigde hoofdteelt niet door te geven.
  • Wijzigt de ingangsdatum van de volgteelt voor ecologisch aandachtsgebied? Geef dit dan uiterlijk op de dag van inzaai door met de Gecombineerde opgave. Bij een vanggewas als ondervrucht in het hoofdgewas geldt de oogstdatum als inzaaidatum van het vanggewas. De uiterste ingangsdatum van de volgteelt voor ecologisch aandachtsgebied is 30 september.
  • Vanaf 2016 kunt u tot en met 30 september aan ons doorgeven op welke opgegeven percelen er feitelijk een vanggewas voor Ecologisch Aandachtsgebied (EA) is ingezaaid, zonder korting. Er gelden hierbij 3 voorwaarden. Meer informatie leest u op de pagina Ecologisch Aandachtsgebied 2016.

Beroep doen op overmacht

Kunt u met een gewijzigd bouwplan toch niet voldoen aan de voorwaarden voor de Basisbetalingsregeling? Dan kunt u met het formulier Melding Overmacht Basisbetalingsregeling GLB een beroep doen op overmacht (kijk bij Direct Regelen). U hoeft uw gewijzigde bouwplan niet aan ons door te geven. Zorg dat wij binnen 15 werkdagen vanaf de dag dat dit voor u mogelijk is, uw melding overmacht hebben ontvangen.

Service menu right