Betalingsrechten aanvragen uit Nationale reserve 2017

Meer artikelen
geldbiljetten - voorwaarden uitbetalen betalingsrechten

U kunt in 2017 in een aantal situaties betalingsrechten aanvragen uit de Nationale reserve.

  • U bent een jonge landbouwer.
  • U bent een startende landbouwer.
  • U heeft percelen waarop in 2015 openbare werken of nutsvoorzieningen zijn aangelegd of set-asidepercelen. U heeft deze percelen nu weer in gebruik als landbouwgrond en u heeft er niet eerder betalingsrechten voor toegekend gekregen.

Voor het toekennen van betalingsrechten uit de Nationale reserve is een ondergrens ingesteld van 0,3 ha. U krijgt geen betalingsrechten toegekend, als de aanspraak op betalingsrechten is gebaseerd op minder dan 0,3 ha subsidiabele landbouwgrond.

Hoeveel u krijgt

Het aantal betalingsrechten wordt bepaald door het aantal hectares subsidiabele landbouwgrond dat gebruikt wordt op 15 mei 2017.

De waarde van een betalingsrecht uit de Nationale reserve is gelijk aan de gemiddelde waarde van de betalingsrechten in Nederland. Voor 2017 is deze waarde € 284,53 per hectare. Vanaf 2019 krijgt iedere landbouwer dezelfde waarde per hectare uitgekeerd. Dit is € 275,24. De afbouw van het bedrag naar een gelijk bedrag per hectare vanaf 2019 is geleidelijk.

Wanneer aanvragen

U vraagt betalingsrechten uit de Nationale reserve aan van 1 maart tot en met 15 mei 2017 via de Gecombineerde opgave.

Voorwaarden betalingsrechten uit Nationale reserve 2017

U wilt in aanmerking komen voor betalingsrechten uit de Nationale reserve. Dan voldoet u in 2017 aan de volgende voorwaarden:

Service menu right