Uitbetaling betalingsrechten 2016

Meer artikelen
geldbiljetten - voorwaarden uitbetalen betalingsrechten

U kon in 2016 met de Gecombineerde opgave uitbetaling van betalingsrechten, vergroeningsbetaling, extra betaling jonge landbouwers en graasdierpremie aanvragen. Jonge en startende landbouwers konden betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen. Daarnaast kon u betalingsrechten aanvragen voor landbouwgrond die in 2015 voor het algemeen belang werd gebruikt en nu weer in gebruik is als landbouwgrond.

Wijzigingen

Voor 2016 is er een aantal wijzigingen in de voorwaarden voor het aanvragen van uitbetaling van de betalingsrechten, de vergroeningsbetaling en de extra betaling jonge landbouwers.

Ga naar het overzicht Wijzigingen uitbetaling betalingsrechten 2016 (pdf) voor meer informatie over deze wijzigingen.

Download:

Service menu right