Uitbetaling betalingsrechten 2017

Meer artikelen
geldbiljetten - voorwaarden uitbetalen betalingsrechten

U kunt in 2017 met de Gecombineerde opgave uitbetaling van betalingsrechten, vergroeningsbetaling, extra betaling jonge landbouwers en graasdierpremie aanvragen. Jonge en startende landbouwers kunnen betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen. Daarnaast kunt u betalingsrechten aanvragen voor landbouwgrond die voor het algemeen belang werd gebruikt en nu weer in gebruik is als landbouwgrond.

Aanvragen Uitbetaling betalingsrechten 2017

U kunt in 2017 de uitbetaling van betalingsrechten, vergroeningsbetaling en extra betaling jonge landbouwers aanvragen. Dat kan van 1 maart tot en met 15 mei via de Gecombineerde opgave.

Uitbetaling

De uitbetaling vindt altijd plaats tussen 1 december en 30 juni.

Bezwaar BBR 2015

Gaat u de Gecombineerde opgave 2017 invullen en heeft u nog een bezwaar lopen bij RVO.nl? Lees dan de informatiepagina Bezwaar BBR 2015 en Gecombineerde opgave 2017.

Kom ik in aanmerking

Wilt u weten of u in aanmerking komt? Lees dan de voorwaarden.

 

Service menu right