Extra betaling jonge landbouwers 2017

Meer artikelen
geldbiljetten - voorwaarden uitbetalen betalingsrechten

Jonge landbouwers kunnen een extra betaling krijgen, bovenop de waarde van het betalingsrecht. U krijgt de extra betaling toegekend over maximaal 90 te betalen betalingsrechten.

Het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld op basis van het budget en het aantal aanvragen. U kunt maximaal 5 jaar lang het extra bedrag krijgen.

Eerste keer aanvragen

Heeft u nog niet eerder de extra betaling jonge landbouwers toegekend gekregen? Dan kunt u een eerste aanvraag doen als u aan de voorwaarden voldoet. Om voor de maximale periode van 5 jaar in aanmerking te komen doet u de eerste aanvraag in het jaar waarin u start of in het jaar daarna.

Eerder aangevraagd en toegekend

Heeft u al eerder aangevraagd en kunt u langer dan 1 jaar in aanmerking komen voor de extra betaling? Dan vraagt u elk jaar opnieuw de extra betaling aan in de Gecombineerde opgave. Wij toetsen uw aanvraag elk jaar aan de voorwaarden. U moet elk jaar dat u in aanmerking kan komen, voldoen aan de voorwaarden. Dit betekent onder andere dat u nog steeds blokkerende zeggenschap moet hebben en dat deze zeggenschap vanaf 2017 ook bij de Kamer van Koophandel tijdig en correct geregistreerd moet staan. Deze registratie moet overeenkomen met wat er in de schriftelijke overeenkomst of de statuten staat.

In de beslisbrief die u kreeg, nadat u de eerste keer de extra betaling jonge landbouwers aanvroeg, staat tot en met welk jaar u in aanmerking kunt komen voor de extra betaling. Is dit 2017 of een later jaar? Dan vraagt u dit jaar opnieuw de extra betaling aan.

In deze beslisbrief staat ook aan welke jonge landbouwer(s) de extra betaling is toegekend. Minimaal 1 van deze jonge landbouwers moet nog steeds blokkerende zeggenschap hebben in alle jaren dat u in aanmerking kunt komen voor de extra betaling. Is de extra betaling toegekend op basis van jonge landbouwer 1 en jonge landbouwer 2 en hebben beiden geen blokkerende zeggenschap meer in het bedrijf? Dan wordt niet voldaan aan deze voorwaarde, ook niet als ondertussen jonge landbouwer 3 in het bedrijf is gekomen.

Wanneer aanvragen

In 2017 vraagt u de extra betaling jonge landbouwers van 1 maart tot en met 15 mei aan in de Gecombineerde opgave.

Voorwaarden en zeggenschap

Voor de extra betaling jonge landbouwers voldoet u in 2017 aan bepaalde voorwaarden. In de voorwaarden staat dat u blokkerende zeggenschap heeft. Lees meer hierover op de pagina's Voorwaarden en Zeggenschap.

Hoeveel krijgt u

De extra betaling voor jonge landbouwers was in 2016 € 51,05 per te betalen betalingsrecht. We stellen het bedrag voor 2017 op een later moment vast. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal aanvragen in 2017. De extra betaling wordt toegekend over maximaal 90 te betalen betalingsrechten.

Om voor de maximale periode van 5 jaar in aanmerking te komen doet u de eerste aanvraag in het jaar waarin u start of het jaar daarna. Ligt het laatste jaar dat u de extra betaling kunt krijgen na 2019? Dan krijgt u in deze jaren alleen de extra betaling jonge landbouwers als deze regeling tot dat jaar wordt voortgezet. Voor zover nu bekend is 2019 het laatste jaar van de huidige GLB-regeling.

Service menu right