Biobased Economy en Groen Gas

Meer artikelen
biomassavergister

Richt u zich op onderzoek en of ontwikkeling van hoogwaardig in te zetten biomassa? Dan komt u in aanmerking voor de subsidie Biobased Economy en Groen Gas (BBEG).

Het eindproduct moet te vermarkten zijn via chemisch katalytische- en biotechnologische conversieroutes, en/of de conversie van biomassa en organische grondstoffen bevattende reststoffen naar groen gas via vergisting of vergassing.

Voor wie?

  • ondernemers
  • wetenschappers
  • kennisinstellingen

Komt u in aanmerking voor de subsidie Biobased Economy en Groen Gas?

Projecten 2017

Project

Sluitingsdatum*
17:00 uur

Subsidieplafond

(€)

  • Chemisch katalytische conversietechnologie
  • Biotechnologische conversietechnologie
t/m 19 september2,9 miljoen
  • Groen gas vergisting
  • Groen gas vergassing
t/m 19 september1,05 miljoen

LET OP: Dien uw aanvraag tijdig in! Een aanvraag die RVO.nl te laat ontvangt of die na de sluiting van een tender niet compleet is, wijst RVO.nl  af. Het tijdstip van ontvangst op de servers van RVO.nl is leidend. Ook digitale post kan vertraagd aankomen.

Overzicht subsidies energie-innovatie

De subsidie BBEG maakt onderdeel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks 100 miljoen euro subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Kijk voor het overzicht van de verschillende subsidies op Subsidies energie innovatie.
 
Op www.topsectorenergie.nl vindt u de actualiteiten en achtergronden van de Topsector Energie.

Download:

Service menu right