Projecten van Europees belang

Meer artikelen

Een deel van de projecten die u op deze website kunt vinden is grensoverschrijdend en van Europees belang. Deze projecten worden Projecten van Gemeenschappelijk Belang (PGB) genoemd of Projects of Common Interest (PCI).

De Europese Unie heeft in 2013 een verordening (pdf, 973 kB) vastgesteld die voorschrijft dat de lidstaten bepaalde procedurele stappen moeten nemen voor deze projecten. Deze stappen zijn onder andere bedoeld om transparantie en inspraak te bevorderen. Het Ministerie van Economische Zaken heeft dit voor Nederland uitgewerkt in:

In Nederland gaat het op dit moment om de volgende projecten van gemeenschappelijk belang:

Daarnaast is het REOP-project van Gasunie aangemerkt als PCI. Het is nog niet duidelijk of dit project onder Rijkscoordinatie wordt uitgevoerd.

Service menu right