Centres of Entrepreneurship (COE)

Meer artikelen
Actieprogramma Onderwijs en Ondernemen

Een Centre of Entrepreneurship is een samenwerkingsverband van universiteiten en hogescholen met het bedrijfsleven.

Er zijn 6 regionale Centres of Entrepreneurship


GO! Gelderland Onderneemt! (2.877.988 euro) De Hogeschool Arnhem en Nijmegen, de hogeschool ArtEZ en de Radboud Universiteit werken samen om onder andere docenten ondernemender te maken. 

Holland Program on Entrepreneurship HOPE (3 miljoen euro). HOPE is een samenwerking van de Erasmus Universiteit, de TU Delft en de Universiteit Leiden. In het project werkt men aan een stevige structuur voor het stimuleren van ondernemerschap in Zuid-Holland waarbij men samenwerkt met de Kennisalliantie Zuid-Holland.

Maastricht Centre for Entrepreneurship Universiteit van Maastricht (930.000 euro). Dit project heeft de ambitie om samen met bedrijfsleven een internationaal erkend expertisecentrum voor ondernemerschap te worden.

Amsterdam Center for Entrepreneurship ACE (2.910.077 euro). In ACE participeren de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit, de Hogeschool van Amsterdam en INHOLLAND. Men besteedt veel aandacht aan onderzoek naar de vraag welke maatregelen resulteren in ondernemend gedrag. Ook wil het project een bijdrage leveren aan de sociale samenhang in Amsterdam.

Dutch agro-food Network of Entrepreneurship DAFNE (1.507.200 euro). Het consortium DAFNE is een samenwerking van de Wageningen Universiteit, hogeschool Van Hall Larensteijn, HAS Den Bosch en CAH Dronten. Kenmerkend voor deze samenwerking is het groot aantal betrokken partijen. Het consortium besteed aandacht aan het vermarkten van kennis en octrooien.

Centre for Entrepreneurship in the Creative Industrie COCI (774.735 euro). In dit project worden studenten van de HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) opgeleid tot ondernemende professionals.

Evaluatie

Lees de evaluatierapporten van bovenstaande projecten in de "Bijlage(n)" sectie beneden.
 

Service menu right