Certificering van ondernemend onderwijs

Meer artikelen
Actieprogramma Onderwijs en Ondernemen

Het onderwijsveld heeft het initiatief genomen om studenten te belonen die zich inspannen voor het eigen ondernemerschap tijdens hun opleiding. De beloning is een erkenning voor het geleverde werk in de vorm van een certificaat.

Het Actieprogramma Onderwijs en Ondernemen streeft naar eenduidigheid en kwaliteit in de vorm van deze erkenning door het instellen van één landelijk certificaat ondernemen.


In 2012 zijn er 3 landelijke programma’s en initiatieven voor certificering:

 1. Voor het mbo: Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap
 2. Voor het hbo:
  - hbo Certificaat Ondernemerschap
  - Bijzonder kenmerk ondernemerschap/ondernemendheid voor hoger onderwijs (NVAO)

Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap

Mbo-opleidingsinstellingen kunnen vanaf 2011 een programma aanbieden voor de ‘Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap’ (CE Ondernemerschap). Mbo-studenten krijgen de mogelijkheid om ondernemerschap binnen de opleiding te ontwikkelen en jong gestarte ondernemers om hun ondernemersvaardigheden te verbreden.

De CE Ondernemerschap is geborgd binnen de landelijke kwalificatiestructuur mbo. In veel beroepen kunnen studenten als zelfstandig ondernemer aan de slag. In de reguliere (mbo) beroepsopleidingen zijn specifieke ondernemerschapkwalificaties niet standaard opgenomen. Niet alle studenten hebben de ambitie om als zelfstandige aan de slag te gaan.

Wat doet het CE Ondernemerschap?
De CE Ondernemerschap bereidt mbo-studenten voor op het zelfstandige ondernemerschap. Het biedt hen de mogelijkheid om het eigen ondernemerschap te ontwikkelen en om een schoolverklaring met arbeidsmarktrelevantie te ontvangen. Het heeft geen niveau zoals dat bij de reguliere beroepsopleidingen het geval is en biedt dan ook geen ‘doorstroomrechten’. De te ontwikkelen programma’s hebben het werk- en denkniveau van de mbo 3+ en kunnen bijvoorbeeld worden gevolgd in de ‘vrije ruimte’ van de opleiding.

Zeven werkprocessen
Er zijn 7 werkprocessen van de ondernemer beschreven, waaronder het bepalen van de strategie en positionering, inkoop en financiën. Meer informatie over de werkprocessen

Landelijk hbo Certificaat Ondernemerschap

De stichting Certificaat Ondernemerschap heeft als doel om een landelijk erkend ondernemerschapscertificaat uit te geven voor het hbo-studenten. Studenten die het certificaat behalen moeten beschikken over de basiskennis en -vaardigheden die nodig zijn om een onderneming op te richten, voort te zetten of ondernemend te zijn in loondienst. Het certificaat is een goede basis voor een eigen onderneming. Werkgevers nemen graag mensen in dienst die met dit certificaat kunnen aantonen dat zij ondernemend zijn.

Het complete Certificaat Ondernemerschap bestaat uit 5 examenonderdelen die opgedeeld zijn in 2 deelcertificaten:

 • Certificaat Ondernemerschap Hoger Onderwijs 1 (H1)
  Dit deel bestaat uit het ‘zachte’ gedeelte van ondernemerschap en bestaat uit examenonderdelen als Student Company of ondernemingsplan, marketingplan en ondernemersvaardigheden
 • Certificaat Ondernemerschap Hoger Onderwijs 2 (H2)
  Dit deel bestaat uit het ‘harde’ gedeelte van ondernemerschap. Studenten leren hoe ze een bedrijf in administratieve- en strategische zin managen. Het bestaat uit de examenonderdelen strategie en financiën.

Informatie vindt u op de site www.certificaatondernemerschap.nl

Hoger onderwijs: Bijzonder kenmerk ondernemerschap/ondernemendheid

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) startte in het schooljaar 2011/2012 met een pilot Bijzonder kenmerk ondernemendheid in het hoger onderwijs. Bij de hbo-instellingen bestaat de behoefte om aan de buitenwereld kenbaar te maken dat een opleiding aandacht besteedt aan ondernemendheid in het curriculum.

Pilot
Het doel van de pilot is om te beoordelen of een opleiding de studenten voldoende basis biedt in ondernemendheid. Daarvoor wordt een kader ontwikkeld met beoordelingscriteria. De conceptkaders moeten aansluiten op de al ontwikkelde kaders in het nieuwe accreditatiestelsel. Het bijzondere kenmerk zal worden toegekend op opleidingsniveau. Meer informatie over NVAO

Service menu right