CETSI en PSR financieren uw projectuitvoering

Meer artikelen
financieren.jpg

Bent u bezig met de voorbereidingen om uw projectvoorstel op hoofdlijnen in te dienen voor INTERREG? U kunt dat doen met de subsidie CETSI en de Projectstimuleringsregeling (PSR).

De CETSI regeling is inmiddels gesloten. Nieuwe openstelling wordt verwacht rond februari 2018. De PSR regeling heeft tot en met 2020 geen budget meer. Een aanvraag indienen voor deze regeling is daarom op dit moment niet mogelijk.

  • De subsidieregeling CETSI is op 27 december 2016 gepubliceerd in de Staatscourant. Deze regeling is inmiddels gesloten.
  • De subsidieregeling PSR is op 21 april 2015 gepubliceerd in de Staatscourant. Deze regeling is inmiddels gesloten.

CETSI

Met de CETSI regeling komt u in aanmerking voor co-financiering van uw projectactiviteiten tot 2020. Dit geldt alleen voor INTERREG North West Europe (NWE) of INTERREG North Sea Region (NSR) projecten. De CETSI ondersteuning vraagt u aan voordat u een project in de tweede stap indient.

Eind 2016 is de CETSI vernieuwd. Nieuw is dat ook SO5 projecten een aanvraag voor budget mogen doen binnen het NWE programma. Daarnaast kunnen NSR projecten onder 2.1 en 2.2 CETSI aanvragen. De nieuwe regeling is op 27 december 2016 in de Staatscourant gepubliceerd.

Deze regeling is inmiddels gesloten. Nieuwe openstelling wordt verwacht rond februari 2018.

Lees Kom ik in aanmerking voor cofinanciering?

Voor wie?

De CETSI-regeling is voor organisaties die projectkosten maken en binnen een project meedoen als lead partner of partner. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • overheden
  • kennisinstellingen
  • (mkb-)bedrijven
  • niet-winstgevende instellingen
  • maatschappelijke organisaties

Budget

In 2017 is voor CETSI € 1,5 miljoen beschikbaar.

Indieningstermijn

U vraagt CETSI aan voordat u het projectvoorstel (Stap 2) indient bij het secretariaat van INTERREG NWE of INTERREG NSR.

Aanvragen

CETSI vraagt u aan via het eLoket op MijnRVO.nl. Dit doet u onder CETSI Aanvragen. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met een van onze contactpersonen via Ondersteuning INTERREG.

Betaling van de CETSI-ondersteuning

Kennisinstellingen, (mkb-)bedrijven, non-profitinstellingen en maatschappelijke organisaties ontvangen een beschikking als het plan is goedgekeurd. Betalingen ontvangt u daarna binnen 2 weken.

Gemeenten en provincies ontvangen een brief van RVO.nl. Hierin staat wanneer u de uitkering ontvangt. RVO.nl betaalt volgens de Financiële Verhoudingswet niet rechtstreeks aan lagere overheden.

Service menu right