Clean Cooking programma

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) draagt bij aan het 'Clean Cooking-programma' (schoon koken) en ondersteunt stakeholder-organisaties in Kenia, Ghana, Oeganda en Bangladesh.

Ontwikkeling markten voor schoon koken

Koken met traditionele ovens of op open vuur is verantwoordelijk voor meer dan 4 miljoen sterfgevallen per jaar in ontwikkelingslanden. Inzet van internationale en lokale overheden, bedrijven en NGO's is belangrijk voor de ontwikkeling van commerciële markten voor rookvrije, rookarme en energiezuinige ovens. Zo krijgen mensen in ontwikkelingslanden toegang tot deze mogelijkheden.

Verbindende rol

Op internationaal niveau speelt de 'Global Alliance for Clean Cookstoves' een sterke verbindende rol. Op nationaal niveau spelen de 'National Alliances' (stakeholder-organisaties) een centrale rol in de kookenergie-sector. RVO.nl zet in op capaciteitsversterking van deze 'National Alliances for Clean Cookstoves'.

Ondersteuning

Daarnaast neemt RVO.nl deel aan het 'Clean Cooking Working Capital Fund'. Dit fonds steunt bedrijven in de waardeketen van 'clean cooking' met een lening voor werkkapitaal. Hierdoor kunnen zij hun activiteiten uitbreiden. Bedrijven kunnen hiervoor contact opnemen met de Deutsche Bank.

Service menu right