Clean Cooking programma

Clean Cooking

Koken met traditionele ovens of op open vuur is verantwoordelijk voor meer dan 4 miljoen sterfgevallen in ontwikkelingslanden per jaar. 'Clean Cooking' (schoon koken) is een programma waarbij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stakeholder‐organisaties ondersteunt in hun centrale rol in de kookenergie sector in Kenia, Ghana, Oeganda en Bangladesh.

Internationale inzet

Inzet van internationale en lokale overheden, bedrijven en NGO's is belangrijk voor de ontwikkeling van commerciële markten voor rookvrije, rookarme en energiezuinige ovens. Zo krijgen mensen in ontwikkelingslanden toegang tot deze mogelijkheden.

Verbindende rol

Op internationaal niveau speelt de 'Global Alliance for Clean Cookstoves' een sterke verbindende rol. Op nationaal niveau zijn dat de 'National Alliances' (bovengenoemde stakeholder-organisaties). RVO.nl zet in op capaciteitsversterking van deze 'National Alliances for Clean Cookstoves'.

Ondersteuning

Daarnaast neemt RVO.nl deel aan het 'Clean Cooking Working Capital Fund'. Het doel is bedrijven in de 'clean cooking' waardeketen te ondersteunen met een lening voor werkkapitaal. Hierdoor is uitbreiding van activiteiten mogelijk. Bedrijven moeten hiervoor contact opnemen met de Deutsche Bank.

Service menu right