Demonstratie energie-innovatie - DEI (TSE)

Meer artikelen
mensen met tablets

In Nederland een 'etalage’ van energie-innovaties creëren waardoor Nederlandse bedrijven gemakkelijker de sprong naar internationaal succes kunnen maken met producten, processen of diensten die zij ontwikkeld hebben. Dat is de doelstelling van deze tender onder Demonstratie energie innovatie (DEI). Deze komt voort uit het Energieakkoord.

Voor Nederland nieuwe (toepassingen van) apparaten, systemen of technieken, die energie besparen of die het gebruik van hernieuwbare energiebronnen bevorderen, worden door het bedrijfsleven in de praktijk toegepast.

DEI projecten op de kaart

Bent u bezig met het ontwikkelen van een demonstratieproject? Bekijk de interactieve kaart met DEI-projecten van ondernemers die in 2014 en 2015 DEI-subsidie ontvingen. Wat maakt een demonstratie tot een demonstratieproject en welke tips hebben andere ondernemers voor u? Lees het in de praktijkverhalen Topsector Energie.

De demonstratieprojecten moeten technologieën bevatten die potentie hebben voor versterking van de Nederlandse economie, wat betreft omzet, werkgelegenheid en export van en door Nederlandse fabrikanten, technische dienstverleners of leveranciers. Op deze wijze dragen de projecten bij aan de economische (groene) groei in Nederland.

Projecten die niet in aanmerking voor subsidie komen, zijn:

  • projecten die biobrandstoffen betreffen die onder de bijmengverplichting vallen, dit betreft ook bio-LNG projecten
  • projecten die productiemachines voor energiebesparende of duurzame energieproducten betreffen

Projecten 2016

Project

Sluitingsdatum*
17:00 uur
Subsidieplafond

(€)

DEI project
t/m 26 april
18 miljoen
DEI project
1 juli t/m 25 oktober
17,695 miljoen

* LET OP: Een aanvraag die RVO.nl te laat ontvangt of die na de sluiting van een tender niet compleet is, zal afgewezen worden. Lees meer in het nieuwsbericht 'Voorkom afwijzing van uw aanvraag'. Het tijdstip van ontvangst op de servers van RVO.nl is leidend. Ook digitale post kan vertraagd aankomen. Dien uw aanvraag daarom tijdig in!

Komt u in aanmerking voor deze regeling?

Zorg dat u goed weet of u in aanmerking komt voor deze regeling en laat uw projectidee toetsen. Wilt u weten waarop uw project kan worden afgewezen? Ga dan naar de pagina: afwijzingsgronden.

Meer informatie

In het document 'Aandachtspunten aanvragen DEI-regeling' staan de ervaringen uit de eerste tenderronde in 2014. U vindt hierin tips die u kunt gebruiken bij het opzetten van uw nieuwe projecten.

Service menu right