Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI)

Meer artikelen

Buitenlandse markten bieden kansen voor Nederlandse export en investeringen. Heeft u internationale ambities en interesse in deze markten? Wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie? Of wilt u daar een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Dan is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) misschien interessant voor u.

Met deze regeling wil het ministerie van Buitenlandse Zaken het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol internationaliseert in ontwikkelde landen, opkomende markten en ontwikkelingslanden verhogen en versterken. In ontwikkelingslanden levert het ministerie hiermee een positieve bijdrage aan duurzame lokale ontwikkeling.

Tenderronde 2017: verplichte quickscan

Voorafgaand aan een DHI-aanvraag moet u een quickscan indienen:

* Bij de bijlagen onderaan deze pagina kunt u de documenten downloaden in openoffice-format.

Na indiening van de quickscan ontvangt u een advies of uw project voldoende aansluit bij de subsidieregeling. Samen met dit advies ontvangt u een code die u nodig heeft om een aanvraag te doen voor DHI. Zonder deze code kunt u geen aanvraag doen.

U kunt uiterlijk tot 2 weken voor de sluitingsdatum van de tender een quickscan aanleveren.

Eerste tender 2017 geopend

De eerste tender van 2017 is geopend op 27 februari 2017 en sluit op 7 april 2017 om 15.00 uur (Nederlandse tijd).

Voor wie?

DHI richt zich op Nederlandse mkb-ondernemingen met internationale ambitie en interesse in buitenlandse markten. Met de mkb-toets kunt u zien of u een mkb-ondernemer bent.

Voor een aantal sectoren gelden beperkingen bij het verstrekken van subsidie onder de-minimis.

Modules DHI-regeling

De DHI-regeling bestaat uit 3 modules. U kunt een aanvraag indienen voor één van deze modules:

  • Demonstratieprojecten: demonstratie van uw technologie, kapitaalgoed of dienst in een van de DHI-landen.
  • Haalbaarheidsstudies: onderzoek naar de haalbaarheid van een buitenlandse investering in uw product. Met een haalbaarheidsstudie vergroot u de kans dat uw potentiële klant uit een van de DHI-landen wil investeren in uw technologie, kapitaalgoed of dienst.
  • Investeringsvoorbereidingsstudies: onderzoek naar de technische en commerciële haalbaarheid van uw investering in een onderneming in een van de DHI-landen.

Voorwaarden

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) beoordeelt uw aanvraag met drempelcriteria, exitcriteria en via een puntenverdeling.

Aanvragen

Heeft u een concreet plan voor een demonstratieproject, een haalbaarheidsstudie of een investeringsvoorbereidingsstudie? En voldoet uw plan aan de criteria van de DHI-regeling? Dan kunt u tijdens een tenderronde via mijn.rvo.nl een aanvraag indienen via het eLoket. U heeft daarvoor eHerkenningsmiddel (EH) niveau 2 of 2+ nodig. Heeft u dit nog niet? Vraag het aan op de website van eHerkenning.

Budget

Het beschikbare budget voor de eerste tenderronde van 2017 is € 2 miljoen voor DGGF-landen en € 3,75 miljoen voor overige landen.

Officiële bekendmakingen

Downloads:

Service menu right