Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI)

Meer artikelen
Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving

Buitenlandse markten bieden kansen voor Nederlandse export en investeringen. Heeft u internationale ambities en interesse in deze markten? Wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie? Of wilt u daar een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Dan is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) misschien interessant voor u.

Met deze regeling wil het ministerie van Buitenlandse Zaken het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol internationaliseert in ontwikkelde landen, opkomende markten en ontwikkelingslanden verhogen en versterken. In ontwikkelingslanden levert het ministerie hiermee een positieve bijdrage aan duurzame lokale ontwikkeling.

Tenderronde 2017: uitbreiding landenlijst

De startdatum voor de eerste DHI-tenderronde van 2017 is nog niet bekend. DHI is nu voor alle landen beschikbaar met uitzondering van Nederland en sanctielanden. Die ruimere beschikbaarheid is een belangrijke verandering ten opzichte van 2016.

Bezoek de voorlichtingsbijeenkomsten DHI 2017!

Op 20 en 23 februari komen er voorlichtingsbijeenkomsten over DHI. Hierbij worden de wijzigingen ten opzichte van 2016 toegelicht. Bekijk meer informatie over de bijeenkomsten en meld u aan!

Voor wie?

DHI richt zich op Nederlandse mkb-ondernemingen met internationale ambitie en interesse in buitenlandse markten. Met de mkb-toets kunt u zien of u een mkb-ondernemer bent.

Voor een aantal sectoren gelden beperkingen bij het verstrekken van subsidie onder de-minimis.

Modules DHI-regeling

De DHI-regeling bestaat uit 3 modules. U kunt een aanvraag indienen voor één van deze modules:

  • Demonstratieprojecten: demonstratie van uw technologie, kapitaalgoed of dienst in een van de DHI-landen.
  • Haalbaarheidsstudies: onderzoek naar de haalbaarheid van een buitenlandse investering in uw product. Met een haalbaarheidsstudie vergroot u de kans dat uw potentiële klant uit een van de DHI-landen wil investeren in uw technologie, kapitaalgoed of dienst.
  • Investeringsvoorbereidingsstudies: onderzoek naar de technische en commerciële haalbaarheid van uw investering in een onderneming in een van de DHI-landen.

Voorwaarden

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) beoordeelt uw aanvraag met drempelcriteria, exitcriteria en via een puntenverdeling.

Aanvragen

Heeft u een concreet plan voor een demonstratieproject, een haalbaarheidsstudie of een investeringsvoorbereidingsstudie? En voldoet uw plan aan de criteria van de DHI-regeling? Dan kunt u tijdens een tenderronde via mijn.rvo.nl een aanvraag indienen via het eLoket. U heeft daarvoor eHerkenningsmiddel (EH) niveau 2 of 2+ nodig. Heeft u dit nog niet? Vraag het aan op de website van eHerkenning.

Budget

Het beschikbare budget voor de eerste tenderronde van 2017 is € 2 miljoen voor DGGF-landen en € 3,75 miljoen voor overige landen.

Officiële bekendmakingen

Service menu right