Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI)

Meer artikelen
Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving

Opkomende markten en ontwikkelingslanden bieden kansen voor Nederlandse export en investeringen. Heeft u internationale ambities en interesse in deze markten? Wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie? Of wilt u daar een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Dan is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI, voorheen DHK) misschien interessant voor u.

Met deze regeling wil het ministerie van Buitenlandse Zaken het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol internationaliseert in opkomende markten en ontwikkelingslanden verhogen en versterken. In ontwikkelingslanden levert het ministerie hiermee een positieve bijdrage aan duurzame lokale ontwikkeling.

Tweede tenderronde gesloten

De tweede en laatste tenderronde in 2016 is op 19 september gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Voor wie?

DHI richt zich op Nederlandse mkb-ondernemingen met internationale ambitie en interesse in opkomende markten en ontwikkelingslanden. Met de mkb-toets kunt u zien of u een mkb-ondernemer bent.

Voor een aantal sectoren gelden beperkingen bij het verstrekken van subsidie onder de-minimis.

Modules DHI-regeling

De DHI-regeling bestaat uit 3 modules. U kunt een aanvraag indienen voor één van deze modules:

  • Demonstratieprojecten: demonstratie van uw technologie, kapitaalgoed of dienst in een van de DHI-landen.
  • Haalbaarheidsstudies: onderzoek naar de haalbaarheid van een buitenlandse investering in uw product. Met een haalbaarheidsstudie vergroot u de kans dat uw potentiële klant uit een van de DHI-landen wil investeren in uw technologie, kapitaalgoed of dienst.
  • Investeringsvoorbereidingsstudies: onderzoek naar de technische en commerciële haalbaarheid van uw investering in een onderneming in een van de DHI-landen.

Voorwaarden

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) beoordeelt uw aanvraag met drempelcriteria, exitcriteria en via een puntenverdeling.

Landen

De DHI-regeling staat voor een groot aantal landen open. Het gaat om opkomende markten en de landen van het Dutch Good Growth Fund (DGGF).

Het is sinds kort ook mogelijk om aanvragen in te dienen voor Cuba en Iran.

Aanvragen

Heeft u een concreet plan voor een demonstratieproject, een haalbaarheidsstudie of een investeringsvoorbereidingsstudie? En voldoet uw plan aan de criteria van de DHI-regeling? Dan kunt u tijdens deze tenderronde via mijn.rvo.nl een:

Budget

Het beschikbare budget voor de tweede tenderronde is € 2,5 miljoen voor opkomende markten en € 2 miljoen voor ontwikkelingslanden.

Officiële bekendmakingen

Service menu right