Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI)

Meer artikelen
Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving

Buitenlandse markten bieden kansen voor Nederlandse export en investeringen. Heeft u internationale ambities en interesse in deze markten? Wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie? Of wilt u daar een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Dan is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) misschien interessant voor u.

Met deze regeling wil het ministerie van Buitenlandse Zaken het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol internationaliseert in ontwikkelde landen, opkomende markten en ontwikkelingslanden verhogen en versterken. In ontwikkelingslanden levert het ministerie hiermee een positieve bijdrage aan duurzame lokale ontwikkeling.

Tweede tender 2017

De DHI-regeling is een tenderprogramma. Dat betekent dat er tenderrondes zijn van doorgaans 6 weken. Tijdens een tenderronde kunt u een aanvraag indienen voor de DHI-regeling.

Dien uw quickscan in voor tweede tender 2017

De tweede tender van 2017 opent op 8 augustus 2017 en sluit op 19 september 2017 om 15.00 uur (Nederlandse tijd). U kunt nu al een quickscan  indienen om zo te bepalen of uw idee past binnen de DHI-regeling.  Dit kan tot uiterlijk 2 weken voor sluiting van de tender.

Voor wie?

DHI richt zich op Nederlandse mkb-ondernemingen met internationale ambitie en interesse in buitenlandse markten. Met de mkb-toets kunt u zien of u een mkb-ondernemer bent.

Voor een aantal sectoren gelden beperkingen bij het verstrekken van subsidie onder de-minimis.

Modules DHI-regeling

De DHI-regeling bestaat uit 3 modules. U kunt een aanvraag indienen voor één van deze modules:

  • Demonstratieprojecten: demonstratie van uw technologie, kapitaalgoed of dienst in een van de DHI-landen.
  • Haalbaarheidsstudies: onderzoek naar de haalbaarheid van een buitenlandse investering in uw product. Met een haalbaarheidsstudie vergroot u de kans dat uw potentiële klant uit een van de DHI-landen wil investeren in uw technologie, kapitaalgoed of dienst.
  • Investeringsvoorbereidingsstudies: onderzoek naar de technische en commerciële haalbaarheid van uw investering in een onderneming in een van de DHI-landen.

Voorwaarden

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) beoordeelt uw aanvraag met drempelcriteria, exitcriteria en via een puntenverdeling.

Verplichte quickscan

Heeft u een concreet plan voor een demonstratieproject, een haalbaarheidsstudie of een investeringsvoorbereidingsstudie? Voorafgaand aan een DHI-aanvraag moet u een quickscan indienen:

* Bij de bijlagen onderaan deze pagina kunt u de documenten downloaden in openoffice-format.

Na indiening van de quickscan ontvangt u een advies of uw project voldoende aansluit bij de subsidieregeling. Samen met dit advies ontvangt u een code. Deze code heeft u nodig om een aanvraag te doen voor DHI.

Aanvragen

Met de code die u na de quickscan heeft gekregen, kunt u tijdens een tenderronde via mijn.rvo.nl een aanvraag indienen. U heeft hiervoor een eHerkenningsmiddel (EH) niveau 2 of 2+ nodig. Heeft u dit nog niet? Vraag het aan op www.eherkenning.nl.

Budget

Het beschikbare budget voor de tweede tenderronde van 2017 is € 2 miljoen voor DGGF-landen en € 3,75 miljoen voor overige landen.

Officiële bekendmakingen

Downloads:

Service menu right