Aanvraagproces DHI-regeling

Meer artikelen
Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving

Welke stappen moet u nemen om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit DHI? En wat kunt u daarbij verwachten?

1. Idee

Heeft u een concreet plan voor een demonstratieproject, een haalbaarheidsstudie of een investeringsvoorbereidingsstudie? Controleer of uw plan voldoet aan de criteria van de DHI-regeling.

2. Quickscan

Voorafgaand aan een DHI-aanvraag moet u een quickscan indienen. Na indiening ontvangt u een advies of uw project voldoende aansluit bij de subsidieregeling. Samen met dit advies ontvangt u een code die u nodig heeft om een aanvraag te doen voor DHI. Zonder deze code kunt u geen aanvraag doen.

Quickscan Demonstratieprojecten (doc)*
Quickscan Haalbaarheidsstudies (doc)*
Quickscan Investeringsvoorbereidingsstudies (doc)*

3. Aanvraag

De DHI-regeling is een tenderprogramma. Dat betekent dat er tenderrondes komen van doorgaans 6 weken.

Zie ook de veelgestelde vraag 'Welke formulieren moet ik insturen bij een aanvraag DHI?'

4. Beoordeling

Na sluiting van de tender beoordeelt RVO.nl uw aanvraag. Dit duurt maximaal 13 weken. U kunt uw ingediende aanvraag niet aanvullen of wijzigen.

Er is geen beoordeling per land. RVO.nl beoordeelt de voorstellen op kwaliteit. Wel zijn er 2 verschillende budgetten, voor DGGF-landen en voor overige markten.

5. Ranking

Na beoordeling rangschikt RVO.nl alle aanvragen die voldoen aan de criteria. Dit gaat op het aantal punten dat ze toegekend hebben gekregen. De ranking bepaalt welke aanvragen voor subsidie in aanmerking komen. Na de ranking ontvangt u bericht van RVO.nl over uw aanvraag.

6. Uitvoering

Komt uw aanvraag in aanmerking voor subsidie? Dan kunt u beginnen met de uitvoering van uw project. U krijgt de subsidie uitbetaald via voorschotten. U ontvangt een subsidiebeschikking met daarin de details over de betaling. Hierin staan ook uw verplichtingen als subsidieontvanger.

7. Afsluiting

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling en een eindrapportage in bij RVO.nl.

Service menu right